Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

EPRDir 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG 4.7.2012

EUT L 197 24.7.2012

Se SRf om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor 819/2015, SRf om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 685/2015, SRf om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor 1101/2015, SRf om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier 856/2012 och L om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005.

Se EPRDir 2004/35/EY om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador.

(Text av betydelse för EES)

Ändrad genom rättsakter:

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( EUT C 248, 25.8.2011, s. 138.),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 juni 2012 och rådets beslut av den 26 juni 2012.), och

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 96/82/EG av 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.) innehåller bestämmelser för förebyggande av allvarliga olyckshändelser som kan inträ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.