Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

KF (EU) nr 1059/2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk 28.9.2010 (upphävt)

EUT L 314 30.11.2010

Denna rättsakt har upphävts fr.o.m. 1.3.2021. Se KF (EU) 2019/2017 artikel 9.

(Text av betydelse för EES)

Ändrad genom rättsakter:

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser ( EUT L 153, 18.6.2010, s. 1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerade akter när det gäller märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2) Bestämmelserna om energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk fastställs i kommissionens direktiv 97/17/EG av den 16 april 1997 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärkning av hushållsdiskmaskiner (EGT L 118, 7.5.1997, s. 1.).

(3) Hushållsdiskmaskiners elförbrukning står för en betydande del av unionens totala hushållselförbrukning. Utöver de förbättringar av energieffektiviteten som redan har uppnåtts är möjligheterna att ytterligare minska dessa apparaters energiförbrukning stora.

(4) Direktiv 97/17/EG bör upphöra att gälla och nya bestämmelser bör fastställas genom den h...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.