Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

EPRDir 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG 6.9.2006

EUT L 266 26.9.2006

Se SRf om batterier och ackumulatorer 520/2014, SRf om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 519/2014 och AvfallsL 646/2011 6 kap. 48 §.

Se KF (EU) 493/2012 om fastställande enligt direktiv EPRDir 2006/66/EG av närmare bestämmelser om beräkning av återvinningsgraden i återvinningsprocesserna för förbrukade batterier och ackumulatorer, EPRDir 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och EPRDir 2008/98/EG om avfall.

(Text av betydelse för EES)

Ändrad genom rättsakter:

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 och artikel 95.1 jämförda med artiklarna 4, 6 och 21 i detta direktiv,

med beaktande av kommissionens förslag ( EUT C 96, 21.4.2004, s. 29.),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( EUT C 117, 30.4.2004, s. 5.),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( EUT C 121, 30.4.2004, s. 35.),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (Europaparlamentets yttrande av den 20 april 2004 ( EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 354), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 juli 2005 ( EUT C 264 E, 25.10.2005, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 december 2005 (ännu ej offentliggjord i ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.