Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

EPRF (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel 31.3.2004

EUT L 104 8.4.2004

(Text av betydelse för EES)

Ändrad genom rättsakter:

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( EUT C 95, 23.4.2003, s. 24.),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (Europaparlamentets yttrande av den 10 april 2003 (ännu inte offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 4 november 2003 ( EUT C 305 E, 16.12.2003, s. 11) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 januari 2004 (ännu inte offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den 11 mars 2004.), och

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 73/404/EEG av den 22 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tvätt- och rengöringsmedel (EGT L 347, 17.12.1973, s. 51. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 ( EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).), 73/405/EEG av den 22 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om testmetoder för anjoniska ytaktiva ämnens biologiska nedbrytbarhet (EGT L 347, 17.12.1973, s. 53. Direktivet ändrat genom direktiv 82/243/EEG (EGT L 109, 22.4.1982, s. 18).), 82/242/EEG av den 31 mars 1982 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om testmetoder för icke-joniska ytaktiva ämnens biologiska nedbrytbarhet (EGT L 109, 22.4.1982, s. 1.), 82/243/EEG av den 31 mars 1982 om än...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.