Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

EPRF (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg 14.4.2003 (TBT-förordning)

EUT L 115 9.5.2003

Ändrad genom rättsakter:

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( EGT C 262 E, 29.10.2002, s. 492.),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (Yttrandet avgivet den 11 december 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT).),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (Europaparlamentets yttrande av den 20 november 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), och rådets beslut av den 17 mars 2003.), och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen ser allvarligt på den skadliga miljöpåverkan från tennorganiska föreningar i antifoulingsystem på fartyg, särskilt från beläggningar innehållande tributyltenn (TBT).

(2) Den 5 oktober 2001 antogs i närvaro av gemenskapens medlemsstater en internationell konvention om kontroll av skadliga antifoulingsystem på fartyg (AFS-konventionen) vid en diplomatkonferens (AFS-konferensen) under Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) beskydd.

(3) AFS-konventionen är en ramkonvention med väldefinierade förfaranden som möjliggör förbud mot skadliga antifoulingsystem på fartyg med beaktande av försiktighetsprincipen i enlighet med Riodeklarationen om miljö och utveckling.

(4) Enligt AFS-konventionen är för närvarande bara applicering av tennorganiska föreningar på fartyg förbjuden.

(5) AFS-konventionens tillämpningsdatum är den 1 januari 2003 för ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.