Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

RF (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område 22.12.2000 (Bryssel I) (upphävt)

EGT L 12 16.1.2001

Denna rättsakt har upphävts. Se den omarbetade Bryssel I-förordningen EPRF 1215/2012 artiklarna 80 och 81.

Denna förordning ska även fortsättningsvis tillämpas på domar som meddelats inom ramen för rättsliga förfaranden som har inletts, officiella handlingar som har upprättats eller registrerats och på förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts före den 10 januari 2015 och som faller inom ramen för tillämpningsområdet för den förordningen. Se EPRF 1215/2012 artikel 66.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c och artikel 67.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( EGT C 376, 28.12.1999, s. 1.),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (Yttrandet avgivet den 21 september 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( EGT C 117, 26.4.2000, s. 6.), och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen har som mål att bevara och utveckla ett område me...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.