Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pieniä muutoksia kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettun lakiin

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta 1239/2023

Selostettavalla lakimuutoksella on muutettu kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia (603/1977). Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettuun lakiin on tehty muutoksia, jotka johtuvat eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annettuun lakiin (768/2004) tehdyistä muutoksista, jotka puolestaan täydentävät kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977, "lunastuslaki") mukaista lupaharkintaa.

Laki tulee voimaan 1.2.2024.

Ks. myös hallituksen esitys 21/2023 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 108 § ja

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 691/2014, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Jos lunastuslupahakemus koskee sellaista voimansiirtolinjaa tai kaasun, öljyn tai kemikaalien siirtoputkea, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia (252/2017), lunastuslupa-asian käsittelyssä ja asiaa ratkaistaessa noudatetaan lisäksi, mitä eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetussa laissa (768/2004) säädetään.

Selostus:

Pykälässä säädetään lunastuslain lupaharkintaa täydentävistä säännöksistä. Voimassa oleva lunastuslaki ei ole aiemmin sisältänyt säännöksiä lain suhteesta lunastuslupalakiin. Lunastuslain 1 §:ään on lisätty uusi 3 momentti, joka koskee lunastuslupaa edellyttäviä voimansiirtolinjoja ja siirtoputkia, jotka on arvioitu YVA-menettelyssä. Säännöksen mukaan tällaista hanketta koskevan lunastuslupa-asian käsittelyyn ja asian ratkaisemiseen sovelletaan lunastuslain lisäksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain (768/2004) säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2024.


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.