Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusi muutoslaki pelastuslain 104 §:n muuttamisesta

Laki pelastuslain 104 §:n muuttamisesta 1228/2023

Pelastuslakia (379/2011) muutettiin lailla (1228/2023).

Muutoslailla tehtiin yksi teknisluontoinen muutos pelastuslain 104 §:n 1 momenttiin. Muutoslain tarkoituksena oli korjata pelastuslakiin jäänyt tekninen virhe ja mahdollistaa oikaisuvaatimusmenettely myös hyvinvointialueen pelastusviranomaisten pelastuslain nojalla tekemiin hallintopäätöksiin.

Muutoslailla säännös korjattiin sen alkuperäisen tarkoituksen mukaiseksi, eikä sillä ole muita vaikutuksia.

Laki tuli voimaan 1.1.2024.

Ks. myös hallituksen esitys 85/2023 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan pelastuslain (379/2011) 104 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 436/2023, seuraavasti:

104 §
Muutoksenhaku

Edellä 58 §:ssä, 96 §:n 1 momentissa ja 102 §:ssä tarkoitettuun viranomaisen hallintopäätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Selostus:

Pykälässä säädetään muutoksenhausta viranomaisen hallintopäätöksiin.

Pykälän 1 momentin sanamuotoa muutettiin korvaamalla termi "valtion viranomaisen päätös" termillä "viranomaisen hallintopäätös". Sanamuotoa muutettiin laajentavasti, jotta oikaisuvaatimusmenettely saatiin koskemaan myös hyvinvointialueen pelastusviranomaisen pelastuslain nojalla tekemiä päätöksiä. Muutoksella säännös korjattiin sen alkuperäisen tarkoituksen mukaiseksi.


Tämä laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.


Johan Pråhl
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
johan.prahl@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.