Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Teknisiä muutoksia alusten aiheuttaman merten pilaantumisen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen (liite I)

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta 987/2023

Selostettavalla asetuksella (987/2023) on kansallisesti saatettu voimaan kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisen merellisen ympäristön suojelukomitean (MEPC) hyväksymät päätöslauselmat. Päätöslauselmilla muutetaan alusten aiheuttaman merten pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn MARPOL-yleissopimuksen I ja II liitteitä sekä IBC-säännöstöä. Uuden asetuksen tarkoituksena on muutosten hyväksyminen sekä voimaansaattaminen kansallisella tasolla. Asetuksella voimaan tulevat muutokset ovat lakiteknisiä, joten asetuksen voimaansaattamisesta johtuvat vaikutukset eivät ole kovin merkittäviä.

Tämä asetus tulee voimaan 1.1.2024.
 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) I liitteen Lontoossa 10 päivänä kesäkuuta 2022 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.343(78) hyväksytyt muutokset tulevat Suomen osalta voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 9 päivänä kesäkuuta 2023.

Selostus:

Pykälän 1 momentissa säädetään päätöslauselman MEPC.343(78) perusteella MARPOL-yleissopimuksen I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaantulosta. Muutokset koskevat sopimustekstien päivittämistä siten, että jatkossa huomioidaan myös erityyppiset vedenpitävät ovet aluksen lopullista vesilinjaa määritettäessä. Pykälän 2 momentissa säädetään asetuksella voimaansaatettavien muutosten hyväksymisestä Tasavallan presidentin toimesta.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

Selostus:

Pykälässä säädetään asetuksella voimaansaatettavien muutosten määräysten voimassaolosta. Tällä tarkoitetaan sitä, että muutosten määräykset vahvistetaan asetuksentasoisina kansallisen oikeusjärjestyksen osiksi, eli Suomessa voimassa oleviksi.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Selostus:

Pykälässä säädetään asetuksen voimaantulosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.