Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Teknisiä muutoksia alusten aiheuttaman merten pilaantumisen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen (liite II)

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta 986/2023

Selostettavalla asetuksella (986/2023) on kansallisesti saatettu voimaan kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisen merellisen ympäristön suojelukomitean (MEPC) hyväksymät päätöslauselmat. Päätöslauselmilla muutettiin alusten aiheuttaman merten pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn MARPOL-yleissopimuksen I ja II liitteitä sekä IBC-säännöstöä. Uuden asetuksen tarkoituksena on muutosten hyväksyminen sekä voimaansaattaminen kansallisella tasolla. Asetuksella voimaan tulleet muutokset ovat lakiteknisiä, joten asetuksen voimaansaattamisesta johtuneet vaikutukset eivät ole kovin merkittäviä.

Tämä asetus tuli voimaan 1.11.2023.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) II liitteen Lontoossa 10 päivänä kesäkuuta 2022 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.344(78) hyväksytyt muutokset tulevat Suomen osalta voimaan 1 päivänä marraskuuta 2023 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 9 päivänä kesäkuuta 2023. 

Selostus:

Pykälän 1 momentissa säädetään päätöslauselman MEPC.344(78) perusteella MARPOL-yleissopimuksen II liitteeseen tehtyjen muutosten voimaantulosta. Muutoksella saatettiin MARPOL yleissopimuksen II liitteen I lisäyksen taulukot vastaamaan päivitettyä meren pilaantumisen tieteellisten näkökohtien asiantuntijaryhmän (GESAMP) vahingollisuuden arviointiprosessia. Vastaavuus toteutettiin siten, että prosessissa huomioidaan nykyistä tarkemmin haitallisten aineiden haitallisuus hengitysilmassa. Pykälän 2 momentissa säädetään asetuksella voimaansaatettavien muutosten hyväksymisestä Tasavallan presidentin toimesta. 

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

Selostus:

Pykälässä säädetään asetuksella voimaansaatettavien muutosten määräysten voimassaolosta. Tällä tarkoitetaan sitä, että muutosten määräykset vahvistetaan asetuksentasoisina kansallisen oikeusjärjestyksen osiksi, eli Suomessa voimassa oleviksi.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2023.

Selostus:

Pykälässä säädetään asetuksen voimaantulosta.


Tämä asetus tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 2023.


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.