Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista annetun asetuksen 3 § muutettiin voimajohdon rakentamista varten

Ympäristöministeriön asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta 913/2023

Selostettavalla muutosasetuksella Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista annetun asetuksen (205/2019) 3 §:ään on lisätty uusi 3 momentti. Muutosasetus on annettu luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla. Muutosasetuksen tarkoituksena on mahdollistaa Vaalan ja Joroisen välisen voimajohdon eli niin kutsutun Järvilinjan rakentaminen Tervaruukinsalon Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle. Tervaruukinsalon Natura 2000- alue on perustettu Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista annetulla ympäristöministeriön asetuksella (205/2019).

Rakentamisen seurauksena nykyinen voimajohtoalue levenee luonnonsuojelualueelle, jolloin luonnonsuojelualueen itäreunan puustoa joudutaan käyttövarmuussyistä poistamaan. Voimajohdon rakentamisen vaikutukset nyt käsillä olevaan luonnonsuojelualueeseen on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Rakentamiselle on erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, eikä hankkeelle ole olemassa muuta tyydyttävää ratkaisua. Hankkeen ei katsota vaarantavan Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueen perustamistarkoitusta.

Tämä asetus tuli voimaan 1.9.2023.
 

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista annetun asetuksen (205/2019) 3 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §
Rauhoitussäännökset

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saadaan Joroisten kunnassa sijaitsevan Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueelle sen itäosaan rakentaa uusi 400 + 110 kV voimajohto nykyisten 110 kV ja 400 kV voimajohtojen välittömään yhteyteen. Voimajohto on rakennettava ja sitä on ylläpidettävä niin, etteivät toimenpiteet vaaranna luonnonsuojelualueen perustamistarkoitusta.

Selostus:

Pykälässä säädetään rauhoitussäännöksistä. Pykälään on lisätty uusi 3 momentti. Momentin tarkoituksena on mahdollistaa voimajohdon rakentaminen Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueelle, sillä voimassa olevat säännökset eivät sitä mahdollista. Momentin mukaan sen estämättä, mitä 3 §:n 1 momentissa säädetään, saa Joroisten kunnassa sijaitsevan Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueelle sen itäosaan rakentaa uuden 400 + 110 kV voimajohdon nykyisten 110 kV ja 400 kV voimajohtojen välittömään yhteyteen. Voimajohto on rakennettava ja sitä on ylläpidettävä niin, etteivät toimenpiteet vaaranna luonnonsuojelualueen perustamistarkoitusta.


Tämä asetus on tullut voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023.


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.