Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Luonnonsuojelulain 67 ja 137 § päivitettiin

Laki luonnonsuojelulain 67 ja 137 §:n muuttamisesta 840/2023

Selostettavalla lakimuutoksella on muutettu luonnonsuojelulakia (9/2023). Muutokset liittyvät uuden luonnonsuojelulain (9/2023) sisältöön. Lakimuutoksella on toteutettu kaksi teknisluontoista muutosta, minkä lisäksi tarkoituksena on ollut korjata kaksi teknisluontoista erhettä luonnonsuojelulaissa ennen lain voimaantuloa. Lisäksi muutoksilla on selkeytetty lain sisältöä.

Laki tuli voimaan 1.6.2023.

Ks. myös hallituksen esitys 1/2023 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luonnonsuojelulain (9/2023) 67 §:n 1 momentti ja 137 §:n 1 momentin 20 kohta ja

lisätään 137 §:n 1 momenttiin uusi 21-23 kohta seuraavasti:

67 §
Uhanalaisten luontotyyppien hoito

Uhanalaisten luontotyyppien, lukuun ottamatta metsälain 10 §:ssä mainittuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä, kunnostukseen ja hoitoon voidaan myöntää tukea ja avustusta 4 luvussa säädetyn mukaisesti.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Selostus:

Pykälässä säädetään uhanalaisten luontotyyppien hoidosta. Pykälän 1 momentista poistettiin sanat "tässä luvussa tarkoitettuihin" uhanalaisiin luontotyyppeihin. Muutos tehtiin, koska kyseisessä luvussa ei säädetä uhanalaisista luontotyypeistä. Muutoksen tarkoituksena oli selkeyttää, että avustusta voidaan myöntää kaikkien uhanalaisten luontotyyppien ennallistamiseen lukuun ottamatta niitä luontotyyppejä, jotka säännöksessä on rajattu soveltamisalan ulkopuolelle.

137 §
Kumotun lain nojalla perustetut valtion suojelualueet

Seuraavat kumotun lain nojalla annetut säädökset jäävät voimaan:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20) ympäristöministeriön asetus Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (333/2021);

21) valtioneuvoston asetus Ruunaan luonnonsuojelualueesta (124/2003);

22) valtioneuvoston asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (245/2022);

23) ympäristöministeriön asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (246/2022).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Selostus:

Pykälässä säädetään kumotun lain nojalla perustetuista valtion suojelualueista. Pykälän 1 momenttiin lisättiin asetukset, jotka ovat valtioneuvoston asetus Ruunaan luonnonsuojelualueesta (124/2003), valtioneuvoston asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (245/2022) ja ympäristöministeriön asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (246/2022). Uuteen luonnonsuojelulakiin ei sisältynyt kyseisiä asetuksia, minkä vuoksi ne lisättiin tällä muutoslailla. Muutoksella nämä jo perustetut muut valtion luonnonsuojelualueet pysytettiin suojeltuina uuden luonnonsuojelulain tullessa voimaan.


Tämä laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.