Edilexissä on huoltokatko torstaina 29.2.2024. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-7.30 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusi muutosasetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta 83/2022

Valtioneuvosto antoi asetuksen (83/2022) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (1223/2021, muutettu asetuksilla 1329/2021, 2/2022 ja 5/2022) 4 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetus annettiin tartuntatautilain (1227/2016) väliaikaisten säännösten nojalla.

Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoituksista sekä anniskelu- ja aukioloaikarajoituksista. Asetuksella muutettiin niiden ravitsemisliikkeiden anniskeluaikaa ja aukioloaikaa, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana ei ole alkoholijuomien tarjoaminen. Edellä mainituissa ravitsemisliikkeissä anniskeluaika päättyy klo 20 ja sallittu aukioloaika on kello 5–21. Ravitsemisliikkeissä, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on alkoholijuomien tarjoaminen, anniskelu on edelleen sallittua kello 17:ään saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika on kello 5–18. Lisäksi koronapassin käytön rajoituksen voimassaoloaikaa pidennettiin 15.02.2022 saakka.

Alueen epidemiatilanteen mukaisesti säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Rajoituksista suurin negatiivinen vaikutus on anniskelu- ja aukioloajan rajoituksilla, joita on kiristetty huomattavasti 28.11.2021 alkaen. Rajoitusten arviointia ja muutoksia on tarkoitus jatkaa viikoittain alueiden epidemiatilanteen mukaisesti.

Asetus tuli voimaan 1.2.2022.

Ks. myös sosiaali- ja terveysministeriön muistio.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (1223/2021) 4 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 5/2022, seuraavasti:

4 §
Erityiset rajoitukset

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun tai Lapin maakunnassa sijaitsevan ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa (297/2021) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, sisä- ja ulkotilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään puolet tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta suurimmasta määrästä asiakkaita tai henkilöitä. Edellä mainitussa maakunnassa sijaitsevan muun kuin edellä tarkoitetun ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään kolme neljäsosaa mainitussa momentissa tarkoitetusta määrästä asiakkaita tai henkilöitä.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin tai Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 17 ja liikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 18:aan. Edellä mainitussa maakunnassa sijaitsevassa muussa kuin edellä tarkoitetussa ravitsemisliikkeessä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 20 ja ravitsemisliikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 21:een.

Asiakkaille ennen anniskelun päättymistä myytyjen alkoholijuomien nauttimisesta säädetään alkoholilain 43 §:n 2 momentissa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä.

Selostus:

Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeitä koskevista erityisistä rajoituksista.

Pykälän 1 momentissa säädetään ravitsemisliikkeiden asiakaspaikkarajoituksista listattujen maakuntien osalta. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä on rajoitettu sisä- ja ulkotiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä sisätiloissa kolmeen neljäsosaan normaalista. Oikeustila säilyi ennallaan.

Pykälän 2 momentissa säädetään anniskelu- ja aukioloaikarajoituksista momenttiin listattujen maakuntien osalta. Asetuksella muutettiin niiden ravitsemisliikkeiden anniskeluaikaa ja aukioloaikaa, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana ei ole alkoholijuomien tarjoaminen. Edellä mainituissa ravitsemisliikkeissä anniskeluaika päättyy klo 20 ja sallittu aukioloaika on kello 5–21. Ravitsemisliikkeissä, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on alkoholijuomien tarjoaminen, anniskelu on edelleen sallittua kello 17:ään saakka ja liikkeen sallittu aukioloaika on kello 5–18.

Pykälän 3 momentissa on viittaus alkoholilakiin ja Ahvenanmaan maakunnan alkoholilakia vastaavaan lainsäädäntöön. Oikeustila säilyi ennallaan.

6 §
Rajoitusten soveltaminen koronatodistuksen esittämisestä riippumatta

Edellä 4 §:ssä säädettyjä rajoituksia sovelletaan 15 päivään helmikuuta 2022 saakka tartuntatautilain 58 i §:n 3 momentissa säädetystä poiketen riippumatta siitä, edellyttääkö ravitsemistoiminnan harjoittaja mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä.

Selostus:

Pykälässä säädetään rajoitusten soveltamisesta, vaikka mahdollisuus koronatodistuksen esittämiseen olisi käytettävissä.

Pykälän mukaan tässä asetuksessa säädettyjä ravitsemisliikkeitä koskevia erityisiä rajoituksia sovelletaan 15.2.2022 saakka, aiemmasta 31.1.2022 poiketen, vaikka ravitsemistoiminnan harjoittaja edellyttäisi asiakkailtaan koronatodistuksen esittämistä. Näin ollen koronapassin käytön rajoituksen voimassaoloaikaa pidennettiin. Oikeustila säilyi muutoin ennallaan.


Tämä asetus tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.


Johan Pråhl
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
johan.prahl@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.