Edilexissä on huoltokatko torstaina 29.2.2024. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-7.30 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusi muutosasetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 5/2022

Valtioneuvosto antoi asetuksen (5/2022) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (1223/2021, muutettu asetuksilla 1329/2021 ja 2/2022) muuttamisesta. Asetus annettiin tartuntatautilain (1227/2016) väliaikaisten säännösten nojalla.

Asetusta muutettiin säätämällä välttämättömät ravitsemistoiminnan rajoitukset epidemian leviämisen estämiseksi Kainuun maakunnan alueelle. Asetuksen 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Kainuun maakunnan alueelle säädettiin asiakkaiden istumapaikkaa koskeva vaatimus sisätilojen osalta. Kyseisen maakunnan alueelle säädettiin myös asetuksen 4 §:ssä säädetyt ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoitukset sekä anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä on rajoitettu sisä- ja ulkotiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä sisätiloissa kolmeen neljäsosaan normaalista. Rajoitusten mukaan anniskelu on sallittua kello 17:ään saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika on kello 5–18. Asetuksella rajoitettiin kaikkien ravitsemisliikkeiden sallittu aukioloaika ilman poikkeuksia kello 18:aan sekä koronapassin käytön rajoitusta jatkettiin 31.1.2022 saakka.

Alueen epidemiatilanteen mukaisesti säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Rajoituksista suurin negatiivinen vaikutus on anniskelu- ja aukioloajan rajoituksilla, joita on kiristetty huomattavasti 28.11.2021 alkaen. Rajoitusten arviointia ja muutoksia on tarkoitus jatkaa viikoittain alueiden epidemiatilanteen mukaisesti.

Asetus tuli voimaan 12.1.2022.

Ks. myös sosiaali- ja terveysministeriön muistio.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (1223/2021) 3, 4 ja 6 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 4 § asetuksessa 2/2022, seuraavasti:

3 §
Asiakkaiden oleskelu ja sijoittaminen

Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä käytännöt asiakkaidensa palvelemiseksi siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle.

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä riittävä etäisyys.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin tai Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevan ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Selostus:

Asetuksen 3 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden velvollisuudesta järjestää asiakkaiden oleskelu ja sijoittaminen tartuntatautiturvallisella tavalla.

Pykälän 1 ja 2 momenttien osalta oikeustila säilyi ennallaan.

Pykälän 3 momentin ravitsemisliikkeiden sisätilojen istumapaikkavaatimusta koskevaan listaukseen lisättiin Kainuun maakunta. Muutosasetuksen johdosta ravitsemisliikkeiden sisätilojen istumapaikkavaatimus tuli voimaan myös Kainuun maakunnassa.

4 §
Erityiset rajoitukset

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun tai Lapin maakunnassa sijaitsevan ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa (297/2021) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, sisä- ja ulkotilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään puolet tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta suurimmasta määrästä asiakkaita tai henkilöitä. Edellä mainitussa maakunnassa sijaitsevan muun kuin edellä tarkoitetun ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään kolme neljäsosaa mainitussa momentissa tarkoitetusta määrästä asiakkaita tai henkilöitä.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin tai Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 17 ja liikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 18:aan.

Asiakkaille ennen anniskelun päättymistä myytyjen alkoholijuomien nauttimisesta säädetään alkoholilain 43 §:n 2 momentissa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä.

Selostus:

Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeitä koskevista erityisistä rajoituksista.

Pykälän 1 momentissa säädetään ravitsemisliikkeiden asiakaspaikkarajoituksista listattujen maakuntien osalta. Momentin listaukseen lisättiin Kainuun maakunta. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä on rajoitettu sisä- ja ulkotiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä sisätiloissa kolmeen neljäsosaan normaalista.

Pykälän 2 momentissa säädetään anniskelu- ja aukioloaikarajoituksista listattujen maakuntien osalta. Momentin listaukseen lisättiin Kainuun maakunta. Muutosasetuksen johdosta nyt myös Kainuun maakunnan alueella sijaitsevien ravitsemisliikkeiden osalta anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset tulivat voimaan, minkä johdosta nyt myös tällä alueella sijaitsevissa ravitsemisliikkeissä anniskelu on sallittua kello 17:ään saakka ja liikkeen sallittu aukioloaika on kello 5–18.

Pykälän 3 momentissa on viittaus alkoholilakiin ja Ahvenanmaan maakunnan alkoholilakia vastaavaan lainsäädäntöön. Oikeustila säilyi ennallaan.

6 §
Rajoitusten soveltaminen koronatodistuksen esittämisestä riippumatta

Edellä 4 §:ssä säädettyjä rajoituksia sovelletaan 31 päivään tammikuuta 2022 saakka tartuntatautilain 58 i §:n 3 momentissa säädetystä poiketen riippumatta siitä, edellyttääkö ravitsemistoiminnan harjoittaja mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä.

Selostus:

Pykälässä säädetään rajoitusten soveltamisesta, vaikka mahdollisuus koronatodistuksen esittämiseen olisi käytettävissä.

Pykälän mukaan tässä asetuksessa säädettyjä ravitsemisliikkeitä koskevia erityisiä rajoituksia sovelletaan 31.1.2022 saakka, aiemmasta 20.1.2022 poiketen, vaikka ravitsemistoiminnan harjoittaja edellyttäisi asiakkailtaan koronatodistuksen esittämistä. Pykälästä poistettiin poikkeus, jonka mukaan muut kuin alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävät liikkeet saivat olla avoinna kello 20:een edellyttämällä koronatodistuksen esittämistä asiakkailtaan.


Tämä asetus tuli voimaan 12 päivänä tammikuuta 2022.


Johan Pråhl
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
johan.prahl@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.