Edilexissä on huoltokatko torstaina 25.4.2024. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.30 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusi muutosasetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:stä

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta 1052/2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen (1052/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (826/2021, muutettu 828/2021, 831/2021, 846/2021, 856/2021, 872/2021, 886/2021, 900/2021, 908/2021, 933/2021, 1024/2021 ja 1049/2021) 3 ja 4 §:n muuttamisesta. Asetus annettiin tartuntatautilain (1227/2016) väliaikaisten säännösten nojalla.

Asetusta muutettiin säätämällä välttämättömät ravitsemistoiminnan rajoitukset epidemian leviämisen estämiseksi Ahvenanmaan maakunnan alueelle. Asetuksen 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Ahvenanmaan maakunnan alueelle säädettiin asiakkaiden istumapaikkaa koskeva vaatimus sisätilojen osalta. Kyseisen maakunnan alueelle säädettiin myös asetuksen 4 §:ssä säädetyt anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset. Rajoitusten mukaan anniskelu on sallittua kello 17:ään saakka, ja vastaavasti sallittu aukioloaika on kello 5–18. Jos ravitsemisliikkeessä ei kuitenkaan anniskella alkoholijuomia, liikkeen saa pitää avoinna kello 5–1.

Alueen epidemiatilanteen mukaisesti säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Anniskelu- ja aukioloajan rajoituksilla on rajoituksista suurin negatiivinen vaikutus. Näitä rajoituksia on 28.11. lukien kiristetty huomattavasti. Rajoitusten vaikutuksia lieventää kuitenkin huomattavasti se, että edellyttämällä koronatodistuksen esittämistä asiakkailtaan ravitsemisliikkeet voivat vapautua säädetyistä rajoituksista. Asetuksella tehdyillä muutoksilla on negatiivisia taloudellisia vaikutuksia Ahvenanmaan maakunnan alueella, jossa rajoitukset tulivat voimaan.

Asetus tuli voimaan 5.12.2021.

Ks. myös sosiaali- ja terveysministeriön muistio.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (826/2021) 3 ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1049/2021, seuraavasti:

3 §
Asiakkaiden oleskelu ja sijoittaminen

Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä käytännöt asiakkaidensa palvelemiseksi siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle.

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä riittävä etäisyys.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan tai Ahvenanmaan maakunnassa taikka Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tai Rovaniemen kaupungin alueella sijaitsevan ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Selostus:

Asetuksen 3 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden velvollisuudesta järjestää asiakkaiden oleskelu ja sijoittaminen tartuntatautiturvallisella tavalla.

Pykälän 1 ja 2 momenttien osalta oikeustila säilyi ennallaan.

Pykälän 3 momentin ravitsemisliikkeiden sisätilojen istumapaikkavaatimusta koskevaan listaukseen lisättiin Ahvenanmaan maakunta. Muutosasetuksen johdosta ravitsemisliikkeiden sisätilojen istumapaikkavaatimus tuli voimaan myös Ahvenanmaan maakunnassa.

4 §
Erityiset rajoitukset

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan tai Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa taikka Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tai Rovaniemen kaupungin alueella sijaitsevan ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa (297/2021) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, sisä- ja ulkotilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään puolet tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta suurimmasta määrästä asiakkaita tai henkilöitä. Edellä mainitussa maakunnassa tai edellä mainitun sairaanhoitopiirin tai kaupungin alueella sijaitsevan muun kuin edellä tarkoitetun ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään kolme neljäsosaa mainitussa momentissa tarkoitetusta määrästä asiakkaita tai henkilöitä.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan tai Ahvenanmaan maakunnassa taikka Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tai Rovaniemen kaupungin alueella sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 17 ja liikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 18:aan. Jos edellä mainitussa maakunnassa tai edellä mainitun sairaanhoitopiirin tai kaupungin alueella sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä ei anniskella alkoholijuomia, liikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 1:een.

Asiakkaille ennen anniskelun päättymistä myytyjen alkoholijuomien nauttimisesta säädetään alkoholilain 43 §:n 2 momentissa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä.

Selostus:

Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeitä koskevista erityisistä rajoituksista.

Pykälän 1 momentissa säädetään ravitsemisliikkeiden asiakaspaikkarajoituksista listattujen maakuntien, sairaanhoitopiirin ja kaupungin osalta. Momentin osalta oikeustila säilyi ennallaan.

Pykälän 2 momentissa säädetään anniskelu- ja aukioloaikarajoituksista listattujen maakuntien, sairaanhoitopiirin ja kaupungin osalta. Momentin listaukseen lisättiin Ahvenanmaan maakunta. Muutosasetuksen johdosta nyt myös Ahvenanmaan maakunnan alueella sijaitsevien ravitsemisliikkeiden osalta anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset tulivat voimaan, minkä johdosta nyt myös tällä alueella sijaitsevissa ravitsemisliikkeissä anniskelu on sallittua kello 17:ään saakka ja liikkeen sallittu aukioloaika on kello 5–18. Mikäli tällä alueella sijaitsevissa ravitsemisliikkeissä ei kuitenkaan anniskella alkoholijuomia, liikkeen sallittu aukioloaika on kello 5–1.

Pykälän 3 momenttiin lisättiin viittaus Ahvenanmaan maakunnan alkoholilakia vastaavaan lainsäädäntöön. Momentin mukaan Ahvenanmaan osalta asiakkaille ennen anniskelun päättymistä myytyjen alkoholijuomien nauttimisesta säädetään Ahvenanmaan alkoholin anniskelua koskevassa lainsäädännössä.


Tämä asetus tuli voimaan 5 päivänä joulukuuta 2021.


Johan Pråhl
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
johan.prahl@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.