Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Muutoslaki työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:stä

Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n muuttamisesta 207/2021

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 §:n muuttamisesta annettiin laki (207/2021). Pykälään lisätään yksityiskohtaisemmat määräykset siitä, miten asiantuntijalääkäri tekee kannanottonsa arvioidessaan etuusasian lääketieteellisiä kysymyksiä. Korvauskäsittelyn tehokkuuden ja asiantuntijalääkäriresurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen vuoksi asiantuntijalääkärin ei tarvitse osallistua asian valmisteluun, jos osallistuminen on ilmeisen tarpeetonta. Lakimuutos ei vaikuta asiantuntijalääkärin oikeudellisiin velvollisuuksiin eikä virkavastuuseen. Asiantuntijalääkäri osallistuu päätöksen valmisteluun lääkärikoulutuksensa ja ammatillisen osaamisensa perusteella. Pykälästä poistetaan viittaus terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain 23 §:ään.

Laki tulee voimaan 1.7.2021.

Ks. myös hallituksen esitys 213/2020 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 § seuraavasti:

121 §
Lääkäriasiantuntijan osallistuminen korvausasian käsittelyyn

Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Lääkäriasiantuntijan on merkittävä korvausasian tietoihin perusteltu arvionsa ja johtopäätöksensä vahingoittuneen potilasasiakirjoissa olevista keskeisistä sairautta tai vammaa koskevista löydöksistä ja havainnoista. Kannanotto on vahvistettava sanoin "käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta". Merkinnät on tehtävä selkeästi ja yleisesti tunnettuja käsitteitä käyttäen niin, että niitä voidaan hyödyntää perusteltaessa vakuutuslaitoksen päätöstä.

Selostus:

Pykälään lisätään yksityiskohtaisemmat määräykset siitä, miten asiantuntijalääkäri tekee kannanottonsa arvioidessaan etuusasian lääketieteellisiä kysymyksiä. Korvausasiaa koskeva lääketieteellinen kysymys ratkaistaan vakuutuslaitokselle hakemuksen liitteenä toimitettujen lääkärinlausuntojen tai potilasasiakirjojen perusteella. Jos asiantuntijalääkäri on osallistunut korvausasian käsittelyyn, asiantuntijalääkärin tekemä arvio toimitetuista sairautta tai vammaa koskevista lääkärinlausunnoista tai potilasasiakirjoista on osa etuuskäsittelyssä syntyvää asiakirja-aineistoa. Tästä asiakirja-aineistosta etuudenhakijalla on oikeus saada tieto. Asiantuntijalääkärin tekemää arviointia koskevien merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä sekä näissä merkinnöissä edellytetään käytettäväksi vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. Asiantuntijalääkärin tulee ottaa lisäksi huomioon, että arvio sisältää vain päätöksen perustelemisen kannalta tarpeellisia seikkoja. Asiantuntijalääkärin entistä selkeämmät arviot auttavat lopullisen päätöstekstin laatijaa päätöksen perustelujen laatimisessa. Asiantuntijalääkäri vahvistaa tekemänsä arvion lausumalla "käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta".

Pykälään lisätään kohta, joka mahdollistaa vakuutuslaitokselle harkintavallan käyttämisen asiantuntijalääkärin osallistumiselle etuus- tai korvausasian ratkaisemiseen. Asiantuntijalääkärin arviointi on ilmeisen tarpeetonta silloin, kun kyse on etuudesta, joka myönnetään täysimääräisesti haetun mukaan. Ilmeisen tarpeettomana voidaan pitää myös hyvin vähämerkityksisen korvauskysymyksen käyttämistä asiantuntijalääkärin arvioitavana. Esimerkkeinä tällaisesta on lääkehoidon tai joidenkin päivien pituisen sairausloman jatkaminen sairauskertomus- tai lääkärilausuntomerkintöjen perusteella. Sn sijaan asiantuntijalääkärin osallistuminen on välttämätöntä silloin, kun arvioidaan työ- tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi oikeutta ansionmenetyskorvaukseen tai kuntoutukseen. Lisäksi valitusasian tullessa vireille on perusteltua, että asiantuntijalääkäri arvioi valituksenalaisessa päätöksessä olevia lääketieteellisiä seikkoja uudelleen.

Pykälästä poistetaan viittaus terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain 23 §:ään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.


Johan Pråhl
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
johan.prahl@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.