Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Aerosoliasetukseen EU-oikeudesta johtuvia muutoksia

Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta 225/2014

Aerosoliasetuksella (1433/1993) säädetään muun muassa aerosolien merkinnöistä, sisällön määrästä, testauksesta sekä teknisistä vaatimuksista. Asetuksen muutoksella saatetaan voimaan komission muutosdirektiivi (2013/10/EU), jolla mukautetaan aerosolien merkintäsäännökset aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (nk. CLP-asetus, N:o 1272/2008) vaatimusten mukaisiksi.

Lisäksi aerosoliasetuksen 9 §:n säännös valvontaviranomaisesta sekä 10 §:n säännös tarkempien määräyksien antamisesta kumotaan, sillä näistä on säädetty laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005).

Muutokset tulevat voimaan yhtä ainetta sisältävien aerosolien osalta 19.6.2014 ja seoksia sisältävien aerosolien osalta 1.6.2015.

 

Ks. myös komission direktiivi 2013/10/EU.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan aerosoliasetuksen (1433/1993) 6 §:n 1 momentin 6 kohta, 9 ja 10 § ja liitteen 2.4 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 6 kohta ja liitteen 2.4 kohta asetuksessa 1150/2009 sekä 9 § asetuksessa 1168/1995, muutetaan 4 §, 6 §:n 1 momentin 5 kohta ja liitteen 2.2 ja 2.3 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1150/2009, sekä lisätään liitteeseen uusi 1.4 a ja 1.4 b kohta seuraavasti:

4 §
Rakenne- ja testausvaatimukset

Suomessa valmistettavien ja Suomeen maahantuotavien aerosolien tulee täyttää liitteessä esitetyt rakenne- ja testausvaatimukset.

6 §
Merkintöjen sisältö

Aerosolipäällykseen tulee merkitä selvästi, helposti luettavasti ja pysyvin kirjaimin seuraavat tiedot:
— — — — — — — — — — — — —
5) liitteen kohdan 2.2 mukaiset tiedot.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan yhtä ainetta sisältävien aerosolien osalta 19 päivänä kesäkuuta 2014 ja seoksia sisältävien aerosolien osalta 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Seoksia sisältävät aerosolit saa merkitä tämän asetuksen mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2015.

Seoksia sisältäviä aerosoleja, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää kesäkuuta 2015, ei tarvitse merkitä uudelleen tämän asetuksen mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2017.

Selostus:

Muutokset tulevat voimaan yhtä ainetta sisältävien aerosolien osalta 19.6.2014 ja seoksia sisältävien aerosolien osalta 1.6.2015. Seoksia sisältäviä aerosoleja ei kuitenkaan tarvitse merkitä uudelleen asetusmuutoksen mukaisesti kuin vasta 1.6.2017 lähtien, mikäli ne on ehditty saattaa markkinoille ennen 1.6.2015.


Suvi Marttinen
Asianajaja
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy

Puh. +358 9 474 2217
suvi.marttinen@hpplaw.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.