Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 48/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 1.12.2010

Hallituksen esitys vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys HE 227/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 44/2010 vp, Lisätalousarvioaloite LTA 114–128/2010 vp

Hyväksyttiin

Torstai 2.12.2010

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009

Kertomus K 20/2010 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 8/2010 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 30.11.2010

Hallituksen esitys jäteverolaiksi

Hallituksen esitys HE 159/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 43/2010 vp, Lakialoite LA 133/2007 vp, 128/2008 vp, 91, 100, 116/2009 vp, Toimenpidealoite TPA 37/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 252/2010 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 23/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 143/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 24/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Suomen säädöskokoelmasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 219/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 25/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 145/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 26/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:n, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain ja Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 189/2010 vp, Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 9/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 178/2010 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 28/2010 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 84/2010 vp, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 10/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 240/2010 vp, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 11/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 140/2010 vp, Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 9/2010 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 1.12.2010

Hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 120/2010 vp, Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 10/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Uusimmat mietinnöt ja lausunnot löytyvät eduskunnan internetsivulta www.eduskunta.fi sivun alalaidasta kohdasta: Uusimmat mietinnöt ja lausunnot.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 30.11.2010

Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta

Hallituksen esitys HE 265/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 266/2010 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevan Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 267/2010 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pienpuun energiatuesta

Hallituksen esitys HE 270/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain muuttamisesta ja kalastuslain muuttamisesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 271/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Hallituksen esitys HE 272/2010 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 273/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys asian uudelleen käsittelyä koskevien säännösten muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä

Hallituksen esitys HE 274/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 268/2010 vp

Hallintovaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 269/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Keskiviikko 1.12.2010

Laki tekijänoikeuslain 58 §:n muuttamisesta, Lakialoite LA 106/2010 vp (Jouko Laxell/kok)

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 2.12.2010

Laki järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 86/2010 vp (Pertti Hemmilä/kok)

Hallintovaliokuntaan

Laki päihdehuoltolain 10 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 109/2010 vp (Pertti Hemmilä/kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 111/2010 vp (Paavo Arhinmäki/vas ym.)

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 30.11.2010

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Tuottava ja uudistuva Suomi–Digitaalinen agenda vuosille 2011–2020, Valtioneuvoston selonteko VNS 10/2010 vp

Liikennevaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan ja Tulevaisuusvaliokuntaan

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston tiedonanto Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 2/2010 vp

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.