Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 9/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 2.3.2010

Hallituksen esitys veronkantolain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 242/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 1/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 278/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 2/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 279/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 3/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 280/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 281/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 285/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 286/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 270/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 102/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 2/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 188/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 1/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi CE-merkintärikkomuksesta

Hallituksen esitys HE 289/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 1/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työaikalain 37 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 2/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 2/2010 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 5.3.2010

Hallituksen esitys laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 282/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 9/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 4.3.2010

Laki rikoslain 2 a luvun 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 126/2009 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Lakialoite LA 127/2009 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Torstai 4.3.2010

Näköaloja suomalaiseen biopolitiikkaan

Keskustelualoite KA 7/2009 vp (Marja Tiura/kok ym.)

Asian käsittely päättyi

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 5.3.2010

U 5/2010 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä)

Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.