Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 5/2010

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 4.2.2010

Hallituksen esitys HE 273/2009 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan.

Hallituksen esitys HE 278/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 280/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 281/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Perjantai 5.2.2010

Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 268/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 269/2009 vp

Hallintovaliokuntaa ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

MUUTA

Tiistaina 2.2.2010

Eduskunta valitsi puhemieheksi kansanedustaja, varatuomari Sauli Niinistön, ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Seppo Kääriäisen ja toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, tiedottaja Tarja Filatovin.

Keskiviikkona 3.2.2010

Valtioneuvoston jäsenet ovat ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa

Puhemies: Ministerit Paavo Väyrynen, Mauri Pekkarinen, Liisa Hyssälä, Suvi Lindén, Paula Lehtomäki, Mari Kiviniemi, Stefan Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija Brax, Jyri Häkämies, Anu Vehviläinen, Astrid Thors, Paula Risikko, Jan Vapaavuori, Henna Virkkunen ja Anni Sinnemäki ovat 28.1.2010 ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa ( VN 7/2009 vp ).

Toimielimien jäsenyydet

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten ovat pyytäneet vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Heli Järvinen ja ed. Mikaela Nylander, valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Ville Niinistö ja sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Mikaela Nylander. Ed. Mikaela Nylander pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä.

Torstai 4.2.2010

Eduskunta valitsi ehdokaslistojen mukaisesti perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Ulla-Maj Wideroosin ja ed. Ville Niinistön sekä ed. Ville Niinistöltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Heli Järvisen, Valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Johanna Sumuvuoren ja sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Håkan Nordmanin. Kansliatoimikunnan täydennysvaalissa valittu ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan varajäseneksi ed. Mats Nylundin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.