Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 39/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 23.9.2009

Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 71/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/2009 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 25.9.2009

Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä

Hallituksen esitys HE 72/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 23/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PuVM 2/2009 vp - HE 96/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettua lakia siten, että kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle vahingonkorvauksen myöntäisi ja suorittaisi kriisinhallintajoukon lisäksi Porin prikaati.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Valiokuntaneuvos Heikki Savola.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 22.9.2009

Hallituksen esitys kuntajakolaiksi

Hallituksen esitys HE 125/2009 vp

Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

Hallituksen esitys eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 126/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 127/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 128/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 129/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 158/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 159/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 160/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 161/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Hallituksen esitys HE 162/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 163/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä

Hallituksen esitys HE 164/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalveluiden yhtiöittämisestä

Hallituksen esitys HE 165/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden lääkehuollon hallinnon uudistamiseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 166/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 167/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskiviikko 23.9.2009

Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 123/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Laki isyyslain 22 ja 34 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 51/2009 vp (Kari Uotila /vas ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 53/2009 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 54/2009 vp (Mika Lintilä /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ajoneuvolain ja ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 58/2009 vp (Markku Pakkanen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki käräjäoikeuslain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 64/2009 vp (Merja Kuusisto /sd)

Lakivaliokuntaan

Torstai 24.9.2009

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2008

Kertomus K 15/2009 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Laki rikoslain 41 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 50/2009 vp (Marko Asell /sd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 43/2009 vp (Jukka Gustafsson /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 52/2009 vp (Sari Palm /kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 2 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 56/2009 vp (Päivi Lipponen /sd)

Talousvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 59/2009 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vammaisetuuksista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 60/2009 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Lakialoite LA 65/2009 vp (Annika Lapintie /vas ym)

Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 22.9.2009

Valiokuntien täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi ed. Kimmo Tiilikainen ja varajäseneksi ed. Esko Kiviranta. Ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Eero Reijonen ja ed. Timo Kaunisto sekä varajäseneksi ed. Timo Kalli.

Hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Lasse Hautala, lakivaliokunnan jäseneksi ed. Tuomo Puumala ja ed. Pertti Salovaara sekä varajäseneksi ed. Antti Rantakangas. Puolustusvaliokunnan varajäseneksi ed. Markku Pakkanen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Markku Pakkanen. Talousvaliokunnan jäseneksi ed. Anne Kalmari. Tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Kimmo Tiilikainen. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Kimmo Tiilikainen. Ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Antti Kaikkonen ja ed. Markku Laukkanen sekä varajäseneksi ed. Kimmo Tiilikainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.