Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 10/2009

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 3.3.2009

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007

Kertomus K 2/2008 vp

PeVM 5/2008 vp, UaVM 9/2008 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 4.3.2009

Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 48/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 19/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

MmVM 1/2009 vp - HE 9/2009 vp Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Valtioneuvosto hyväksyi 19 päivänä kesäkuuta 2008 Suomen esityksen pohjoisten alueiden maataloutta koskevan pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmän muuttamisesta, jonka pohjalta käytiin neuvotteluja komission kanssa kesän ja syksyn 2008 aikana. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja komissaari Mariann Fischer Boel pääsivät 19 päivänä joulukuuta 2008 poliittiseen sopimukseen Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevan pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmän muuttamisesta. Nyt maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä otettaisiin huomioon Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevan pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmän muuttamisesta saavutettu neuvottelutulos Suomen ja Euroopan yhteisöjen komission välillä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 5.3.2009

Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 13/2009 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 14/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 15/2009 vp

Talousvaliokunta

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 16/2009 vp

Talousvaliokunta

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 54/2008 vp)

Vahvistamatta jäänyt laki VJL 1/2009 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 85/2008 vp (Janne Seurujärvi/kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 6/2009 vp (Toimi Kankaanniemi/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki konkurssilain muuttamisesta

Lakialoite LA 7/2009 vp (Toimi Kankaanniemi/kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräät siihen liittyvät lait

Lakialoite LA 14/2009 vp

Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 3.3.2009

Suomen osallistuminen YK:n kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad, MINURCAT)

Valtioneuvoston selonteko VNS 2/2009 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan ja Puolustusvaliokuntaan

Torstai 5.3.2009

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta, hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Elsi Katainen, lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Mirja Vehkaperä, liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä ed. Mirja Vehkaperä, sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Mirja Vehkaperä ja tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Mirja Vehkaperä.

Perjantai 6.3.2009

Hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaalissa on valittu hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Anne Kalmari ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Elsi Katainen, lakivaliokunnan jäseneksi ed. Antti Kaikkonen, liikennevaliokunnan varajäseneksi ed. Esko Ahonen, sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Elsi Katainen, tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Markku Rossi.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.