Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 6/2009

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 5.2.2009

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 216/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 217/2008 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 218/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 232/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 233/2008 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 219/2008 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 234/2008 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 220/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 221/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 222/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 224/2008 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 225/2008 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 226/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 227/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 228/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien sopimusten hyväksymisestä, jotka on tehty Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella, sekä laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 229/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 230/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 231/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 235/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

Hallituksen esitys HE 236/2008 vp

Liikennevaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 3.2.2009

Puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit
Eduskunta valitsi puhemieheksi kansanedustaja, varatuomari Sauli Niinistön, ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Seppo Kääriäisen ja toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, varatuomari Johannes Koskisen.

Keskiviikko 4.2.2009

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet
Puhemies: Opetusministeri Henna Virkkunen on 15.1.2009 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan ( VN 4/2008 vp ).

Pääministeri Matti Vanhanen ja ministerit Jyrki Katainen, Paavo Väyrynen, Liisa Hyssälä, Suvi Lindén, Paula Lehtomäki, Mari Kiviniemi, Stefan Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija Brax, Jyri Häkämies, Anu Vehviläinen, Astrid Thors, Paula Risikko, Jan Vapaavuori ja Alexander Stubb ovat 29.1.2009 ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa ( VN 5/2008 vp ).

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.