Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 51/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 19.12.2008

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009

Budjetti hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 15.12.2008

Hallituksen esitys laiksi lukiolain muuttamisesta

HE 98/2008 vp, SiVM 10/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 171/2008 vp, StVM 41/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

HE 163/2008 vp, TaVM 25/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

HE 208/2008 vp, TaVM 26/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 209/2008 vp, TaVM 27/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta

HE 210/2008 vp, TaVM 28/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 211/2008 vp, TaVM 29/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

HE 193/2008 vp, TyVM 15/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

HE 102/2008 vp, YmVM 13/2008 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 16.12.2008

Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi

Hallituksen esitys HE 206/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 32/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 52/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 12/2008 vp

Hyväksyttiin

MUUTA

Perjantai 19.12.2009

Hallintovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaalissa on valittu hallintovaliokunnan jäseneksi edustaja Ilkka Kantola sekä ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Susanna Huovinen ja varajäseneksi edustaja Marko Asellin.

Eduskunnan seuraava täysistunto on 3.2.2009. Vuoden 2009 valtiopäivien ajavaiset ovat 4.2.2009.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.