Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 38/2008

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta (HaVM 9/2008 vp - HE 77/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa laskettaisiin nykyisestä 18 vuodesta 16 vuoteen.

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistaina 16.9.2008

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009

HE 116/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

HE 110/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 111/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

HE 112/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 113/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

HE 114/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

HE 115/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 117/2008 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

HE 118/2008 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 119/2008 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

HE 120/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

HE 122/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 123/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

HE 124/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 125/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä

HE 126/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 127/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

HE 128/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

HE 129/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

HE 130/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 131/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 132/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

HE 133/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

HE 134/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 135/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

HE 136/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

HE 137/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2007

K 15/2008 vp

Tarkastusvaliokuntaan

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta:

suuren valiokunnan varajäsenyydestä edustaja Paavo Arhinmäki,

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Marja Tiura ja

tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Erkki Virtanen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.