Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 37/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistaina 9.9.2008

Toinen käsittely

Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 81/2008 vp, Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 9.9.2008

Hallituksen esitys laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista.

Hallituksen esitys HE 94/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain, mielenterveyslain sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta .

Hallituksen esitys HE 95/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 96/2008 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä, niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumista koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 97/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lukiolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 98/2008 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valmismatkaliikkeistä ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 99/2008 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 100/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 101/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 102/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi oikeusapulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 103/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hallituksen esitys HE 104/2008 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 105/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 106/2008 vp

Hallintovaliokuntaan.

Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain 25 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 107/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 108/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 109/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

MUUTA

Keskiviikko 10.9.2008

Valtioneuvoston selonteko: Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020

VNS 3/2008 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 9/2008 vp

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Torstai 11.9.2008

Eduskunta on valinnut suuren valiokunnan jäseneksi ed. Krista Kiurun ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Maria Guzenina-Richardsonin.

Valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Jutta Urpilaisen ja varajäseneksi ed. Valto Kosken sekä ed. Jutta Urpilaiselta vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Heli Paasion.

Tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Johanna Ojala-Niemelän.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Lauri Kähkösen.

Sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Pauliina Viitamiehen.

Talousvaliokunnan jäseneksi ed. Antti Vuolanteen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Miapetra Kumpula-Natrin.

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaalissa eduskunta on valinnut ehdokaslistan mukaisesti Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäseneksi ed. Katja Taimelan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.