Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 18/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 29.4.2008

Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 38/2008 vp, StVM 6/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 3/2008 vp - LA 5/2008 vp Lakialoite laiksi turvatoimista eduskunnassa ja laiksi turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 ja 19 §:n muuttamisesta

Aloitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki turvatoimista eduskunnassa. Eduskunnan asema ylimpänä valtioelimenä sekä toiminnan erityisluonne puoltavat erillisen lain säätämistä eduskunnan turvatoimista. Talo on eräiltä osin yleisölle avoin, ja eduskunnassa vierailee kymmeniä vierasryhmiä sekä lukuisia muita eduskunnan ulkopuolisia henkilöitä. Täysistunto- ja valiokuntatyön turvaaminen edellyttää varautumista ja toimintavalmiutta ilman mitään konkreettista uhkaa.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen 432 2044.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 29.4.2008

Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 43/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 44/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 45/2008 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 46/2008 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 47/2008 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 48/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 49/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 50/2008 vp

Ympäristövaliokuntaan

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 32/2008 vp (Satu Taiveaho/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 29.4.2008

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä on annettu vapautus kansanedustaja Heikki A. Ollilalle/kok ja varajäsenyydestä kansanedustaja Olli Nepposelle/kok ja Mika Lintilälle/ kesk. Tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä vapautus on annettu kansanedustaja Juha Korkeaojalle/kesk.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.