Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 17/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 22.4.2008

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

HE 18/2008 vp, MmVM 6/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

HE 30/2008 vp, MmVM 7/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

HE 117/2007 vp, TaVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

HE 20/2008 vp, TaVM 6/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 21/2008 vp, TyVM 2/2008 vp
(mietintöön sisältyy vastalause)

Hyväksyttiin

Perjantai 25.4.2008

Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

HE 158/2007 vp, LiVM 6/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (PeVM 2/2008 vp - HE 165/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Strasbourgissa marraskuussa 1997 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen kansalaisuudesta (kansalaisuusyleissopimus) ja hyväksyisi liittymisen New Yorkissa elokuussa 1961 tehtyyn yleissopimukseen kansalaisuudettomuuden vähentämisestä sekä antaisi suostumuksensa kansalaisuusyleissopimuksen nojalla tehtävään kahteen varaumaan sekä samaa sopimusta koskevan yhden ilmoituksen antamiseen.

Perustuslakivaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut yleissopimukset, että eduskunta hyväksyy tehtäviksi hallituksen esityksessä tarkoitetut varaumat kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 21 ja 22 artiklaan, että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun ilmoituksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Risto Eerola, 432 2079)

Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta (HaVM 4/2008 vp - HE 28/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista koskevia kuntajakolain säännöksiä. Säännöksiä voitaisiin soveltaa kokonaan uuden kunnan perustamista koskevien kuntajaon muutosten ohella asianomaisten kuntien niin päättäessä myös sellaisissa kuntajaon muutoksissa, joissa kunnan alue laajenee yhden tai useamman kunnan yhdistyessä siihen. Siten lääninhallitus voisi asettaa myös laajentuvalle kunnalle järjestelytoimikunnan, ja laajentuvan kunnan kunnanvaltuusto voisi aloittaa toimikautensa kunnallisvaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen eikä vasta kuntajaon muutoksen voimaan tullessa seuraavan vuoden alussa.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta (StVM 6/2008 vp - HE 38/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle ja erityinen varoitus tuotteen aiheuttamasta sikiövauriovaarasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)
Mietintöön sisältyy vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 39/2008 vp

Puolustusvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

HE 41/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkorajayhteistyön hallinnosta

HE 42/2008 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 23.4.2008

Hallituksen esitys vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 40/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

LA 7/2008 vp (Raija Vahasalo/kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki työsopimuslain 7 luvun muuttamisesta

LA 20/2008 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

LA 26/2008 vp (Annika Lapintie/vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 24.4.2008

Laki kansallisesta ihmisoikeusinstituutiosta

LA 28/2008 vp (Jacob Söderman/sd ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa jäseneksi valittiin kansanedustaja Ilkka Kanerva.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.