Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 16/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 15.4.2008

Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 175/2007 vp, LiVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

HE 168/2007 vp, MmVM 5/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 15.4.2008

Hallituksen esitys Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 35/2008 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta

HE 37/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

HE 38/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

LA 29/2008 vp (Anneli Kiljunen /sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 16.4.2008

Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 23/2008 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

HE 36/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Torstai 17.4.2008

Laki tuloverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 14/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 18/2008 vp (Tommy Tabermann/sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki vakuutusoikeuslain 4 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 19/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki omaishoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 23/2008 vp (Leena Rauhala/kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ratalain muuttamisesta

Lakialoite LA 24/2008 vp (Pentti Oinonen/ps)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki viihdelinjojen kieltämisestä

Lakialoite LA 25/2008 vp (Pentti Oinonen /ps)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 15.4.2008

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten vapautusta pyysivät suuren valiokunnan jäsenyydestä edustaja Markku Pakkanen ja varajäsenyydestä edustaja Timo Korhonen. Ympäristövaliokunnan jäsenyydestä vapautusta pyysi edustaja Susanna Haapoja.

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

(ministerit Stubb, Lehtomäki ja Kiviniemi) VN 2/2008 vp

Hyväksyttiin

SUURI VALIOKUNTA

Tiistai 15.4.2008

U 13/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (IPPC-direktiivin uudistus)

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 16.4.2008

Valtioneuvoston kirjelmä VN 2/2008 vp, valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Stubb, Lehtomäki ja Kiviniemi)

Hyväksyttiin

Valiokuntien täydennysvaaleissa on valittu suuren valiokunnan jäseneksi ed. Eero Reijonen ja varajäseneksi ed. Kimmo Tiilikainen. Ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Kimmo Tiilikaisen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.