Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 9/2008

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 26.2.2008

Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

HE 178/2007 vp, LaVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 173/2007 vp, StVM 1/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

HE 177/2007 vp, StVM 2/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (VaVM 2/2008 vp - HE 180/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi joulukuussa 2007 tehdyn sopimuksen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Minskissä 18 päivänä joulukuuta 2007 Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Hallituksen esitys Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (3/2008 vp - HE 9/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi marraskuussa 2007 tehdyn sopimuksen.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Hongkongissa 19 päivänä marraskuuta 2007 Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Hallituksen esitys laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (MmVM 1/2008 vp - HE 11/2008 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia väliaikaisesti ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaatulosäännöstä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta (LiVM 4/2008 vp - HE 162/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia siten, että laivanisäntä ja aluksen päällikkö tuomittaisiin alusturvallisuuden valvontarikkomuksesta myös, jos hän ei noudata lain mukaista ennakkoilmoitusvelvollisuutta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 26.2.2008

Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

LA 127/2007 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

LA 128/2007 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta

LA 132/2007 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki jäteverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

LA 133/2007 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 27.2.2007

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

LA 138/2007 vp (Outi Alanko-Kahiluoto/vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 12 §:n muuttamisesta

LA 145/2007 vp (Krista Kiuru/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

LA 1/2008 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 28.2.2008

Laki tieliikennelain muuttamisesta

LA 125/2007 vp (Pertti Salovaara/ kesk)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki vesiliikennelain 5 §:n muuttamisesta

LA 3/2008 vp (Kimmo Kiljunen/sd ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

MUUTA

Kansanedustaja Sampsa Kataja pyysi vapautusta sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ja kansanedustaja Arja Karhuvaara pyysi vapautusta sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä pyysi vapautusta kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

SUURI VALIOKUNTA

U 5/2008 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Eurojustin vahvistaminen muuttamalla Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden vastaisen toiminnan tehostamiseksi vuonna 2002 tehtyä päätöstä)

Lakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

U 6/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

U 7/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä)

Talousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.