Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 6/2008

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 8.2.2008

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Katainen, Pekkarinen, Kanerva, Hyssälä, Lindén, Kiviniemi, Wallin, Anttila, Brax, Häkämies, Sarkomaa, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Risikko, Vapaavuori ja Tiilikainen)

Valtioneuvoston kirjelmä VN 1/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 6.2.2008

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

HE 164/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 165/2007 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 166/2007 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 167/2007 vp

Hallintovaliokuntaan ja Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

HE 168/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 169/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 170/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 171/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 172/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 173/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys 95. kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen nro 187 hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 174/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 175/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta

HE 176/2007 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

HE 177/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

HE 178/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2008 lisätalousarvioksi

HE 179/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 7.2.2008

Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 180/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 181/2007 vp

Ympäristövaliokuntaan

Laki lapsilisälain 1 ja 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 137/2007 vp (Päivi Lipponen/sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lakialoite LA 136/2007 vp (Maria Guzenina-Richardson /sd)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lakialoite LA 143/2007 vp (Sanna Lauslahti/kok ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 31 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 144/2007 vp (Tuula Peltonen/sd)

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Maanantai 4.2.2008

Puhemiehen ja varapuhemiehen vaaleissa valituksi tulivat vuoden 2008 valtiopäiville: Sauli Niinistö eduskunnan puhemieheksi, Seppo Kääriäinen ensimmäiseksi varapuhemieheksi ja Johannes Koskinen toiseksi varapuhemieheksi

Keskiviikko 6.2.2008

Liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi on valittu ed. Reijo Laitinen ja ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Marko Asellin.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 8.2.2008

U 1/2008 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yleinen tullietuusjärjestelmä, GSP)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Valtiovarainvaliokuntaan ja Ulkoasiainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.