Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 39/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 26.9.2007

Hallituksen esitys 95. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työsuhdetta koskevan suosituksen johdosta

HE 29/2007 vp, TyVM 3/2007 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 25.9.2007

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 21/2007 vp, TyVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 28.9.2007

Hallituksen esitys Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 35/2007 vp, UaVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

HE 40/2007 vp, HaVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 36/2007 vp, LiVM 4/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta (StVM 5/2007 vp - HE 74/2007 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia siten, että kotieläintalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä ja että sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä olisi oikeus saada sijaisapua myös tuottajajärjestön maakunnallisen luottamuselimen kokoukseen osallistumista varten.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 25.9.2007

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

HE 52/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

HE 63/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 73/2007 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

HE 80/2007 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

HE 81/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

HE 82/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta

HE 83/2007 vp

Hallintovaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 85/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 86/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 87/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006

K 12/2007 vp

Tarkastusvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

K 13/2007 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

K 14/2007 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Keskiviikko 26.9.

Hallituksen esitys sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 55/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

HE 84/2007 vp

Talousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Laki hehkulamppujen myynnin kieltämisestä

LA 37/2007 vp (Christina Gestrin/r ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja 21 luvun 9 §:n muuttamisesta

LA 44/2007 vp (Lyly Rajala/kok)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 48/2007 vp (Kyösti Karjula/kesk)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

LA 51/2007 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki tieliikennelain 72 §:n muuttamisesta

LA 55/2007 vp (Outi Mäkelä /kok)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

LA 59/2007 vp (Valto Koski /sd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LA 60/2007 vp (Valto Koski /sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 27.9.2007

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2006

K 15/2007 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 62/2007 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 57 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

LA 42/2007 vp (Päivi Lipponen /sd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 45/2007 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vakuutussopimuslain 16 §:n muuttamisesta

LA 46/2007 vp (Janne Seurujärvi/ kesk)

Talousvaliokuntaan

Laki kalastuslain 8 §:n muuttamisesta

LA 47/2007 vp (Reijo Paajanen /kok ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki luottotietolain 18 §:n muuttamisesta

LA 53/2007 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki työsopimuslain 2 luvun 11 §:n muuttamisesta

LA 54/2007 vp (Matti Kauppila/vas ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki kertakäyttökassiverosta

LA 58/2007 vp (Oras Tynkkynen/ vihr)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

LA 61/2007 vp (Eero Akaan-Penttilä/ kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn edustaja Kimmo Tiilikaisen tilalle valitaan ensi viikolla uusi varajäsen suureen valiokuntaan sekä uusi jäsen talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysivät edustaja Hannakaisa Heikkinen ja edustaja Tuomo Hänninen vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä.

SUURI VALIOKUNTA

U 25/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (aika-osuudet)

Talousvaliokuntaan

U 26/2007 vp neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.