Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 25/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 18.6.2007

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006

K 8/2007 vp, VaVM 3/2007 vp

Hyväksytty

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2006

K 9/2007 vp, VaVM 4/2007 vp

Hyväksytty

Keskiviikko 20.6.2007

Hallituksen esitys vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 15/2007 vp, VaVM 5/2007 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 18.6.2007

Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä

HE 7/2007 vp, TaVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

HE 16/2007 vp, VaVM 1/2007 vp

Hyväksyttiin

Asian ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt.

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 17/2007 vp, VaVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 4/2007 vp, HaVM 3/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 8/2007 vp, LaVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 13/2007 vp, LaVM 3/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä

HE 18/2007 vp, LiVM 1/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta

HE 20/2007 vp, LiVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

HE 19/2007 vp, LiVM 3/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi jätelain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 30/2007 vp, YmVM 2/2007 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 20.6.2007

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 6/2007 vp, SiVM 1/2007 vp

LA 7/2007 vp, LA 36/2007 vp, LA 41/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta

HE 25/2007 vp, LaVM 1/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 18.6.2007

Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 37/2007 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 35/2007 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 36/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

HE 38/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi auktorisoiduista kääntäjistä

HE 39/2007 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

HE 40/2007 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 41/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 20.7.2007

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2008-2011

VNS 1/2007 vp, VaVM 6/2007 vp

Hyväksytty

Eduskunta aloittaa syysistuntokauden 11.9.2007.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.