Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 22/2007

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 29.5.2007

Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 3/2007 vp, YmVM 1/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2006 (TaVM 1/2007 vp - K 1/2007 vp)

Talousvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran hallintoneuvostolle. (Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi, 432 2104)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 29.5.2007

Hallituksen esitys vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 15/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

HE 16/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 30.5.2007

Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 8/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 9/2007 vp

Ulkoasianvaliokuntaan

Hallituksen esitys Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 10/2007 vp

Ulkoasianvaliokuntaan

Hallituksen esitys Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 11/2007 vp

Ulkoasianvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 12/2007 vp

Ulkoasianvaliokuntaan

Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 13/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 14/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 17/2007 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä

HE 18/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

HE 19/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta

HE 20/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 21/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

HE 22/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

HE 23/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2006

K 6/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain muuttamisesta

LA 36/2007 vp (Paavo Arhinmäki/vas)

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 31.5.2007

Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

LA 7/2007 vp (Minna Sirnö/vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Perjantai 1.6.2007

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

LA 38/2007 vp (Tuula Väätäinen, sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

LA 40/2007 vp (Sari Palm/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 30.5.2007

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2008-2011

VNS 1/2007 vp

Keskustelu

Valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat halutessaan antaa lausuntonsa 8. päivään kesäkuuta mennessä.

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin puheenjohtajaksi on 15.5.2007 valittu edustaja Hannes Manninen (kesk.) ja varapuheenjohtajaksi edustaja Ulla Karvo (kok.).

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtajaksi on 22.5.2007 valittu edustaja Kimmo Tiilikainen (kesk.).

Pohjois- Atlantin liiton parlamentaarisen liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana toimii II varapuhemies Johannes Koskinen (sd.).

Länsi-Euroopan unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtajaksi on 16.5.2007 valittu edustaja Tuija Nurmi (kok.).

Puhemiesneuvoston asettaman Euro-Välimeri parlamentaarisen yleiskokouksen (EMPA) Suomen valtuuskunnan kokoonpano on Markku Laukkanen, varahenkilönään Timo Kaunisto; Eero Akaan-Penttilä, varahenkilönään Heikki A. Ollila ja Liisa Jaakonsaari, varahenkilönään Ilkka Kantola.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Heidi Hautala (vihr.) pyysi vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä.

Valtion vakuusrahaston valtuusto on valinnut puheenjohtajakseen edustaja Kyösti Karjulan (kesk.) ja varapuheenjohtajakseen edustaja Reijo Kallion (kesk.).

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat valinneet puheenjohtajakseen edustaja Anneli Kiljusen (sd.) ja varapuheenjohtajakseen edustaja Eero Lehden (kok.).

Perjantai 1.6.2007

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja varajäseniksi ovat tulleet valituiksi ehdokaslistan mukaisesti seuraavat edustajat:
Juha Korkeaoja (kesk.), Klaus Pentti (kesk.), Petri Salo (kok.), Pertti Hemmilä (kok.), Matti Ahde (sd.), Marjaana Koskinen (sd.), Heli Paasio (sd.), Erkki Virtanen (vas.), Erkki Pulliainen (vihr.), Ulla-Maj Wideroos (r.), Raimo Vistbacka (ps.).

varajäseniksi edustajat:
Jari Leppä (kesk.), Pekka Vilkuna (kesk.), Eero Lehti (kok.), Valto Koski (sd.), Sinikka Hurskainen (sd.), Toimi Kankaanniemi (kd.).

SUURI VALIOKUNTA

U 10/2007 vp komission alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2008

Valtiovarainvaliokuntaan

U 11/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä akkreditointi ja markkinavalvonta)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.