Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 21/2007

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 22.5.2007

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

HE 2/2007 vp, HaVM 1/2007 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 23.5.2007

Hallituksen esitys laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

Hallituksen esitys HE 1/2007 vp, TyVM 1/2007 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 2/2007 vp - HE 5/2007 vp Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta. Lailla annettaisiin yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset muun muassa käteisrahan ilmoittamismenettelystä, toimivaltaisesta viranomaisesta ja sen toimivaltuuksista sekä ilmoittamisvelvollisuuden täyttämättä jättämisen seuraamuksista.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne 432 2062).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 22.5.2007

Laki tuloverolain 94 §:n muuttamisesta

LA 24/2007 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 25/2007 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Lakivaliokuntaan

Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 31/2007 vp (Matti Kangas/vas)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Lakialoite LA 32/2007 vp (Matti Kangas/vas)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lakialoite LA 33/2007 vp (Matti Kangas/vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työterveyshuoltolain 12 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 34/2007 vp (Matti Kangas/vas)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 35/2007 vp (Matti Kangas/vas)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.