Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 19/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 9.5.2007

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja säädöksiksi

Lepäämään jätetty lakiehdotus LJL 2/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 1/2007 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta TyVM 1/2007, HE 1/2007

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta. Ehdotetussa laissa mainittujen sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävien naisjärjestöjen toimintaa varten otettaisiin vuosittain valtion talousarvioon määräraha. Valtionapuviranomaisena olisi opetusministeriö. Valtionavustuksiin sovellettaisiin muutoin valtionavustuslain säännöksiä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670.

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta HaVM 1/200, HE 1/2007

Ulkomaanedustuksen korvauksista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että määräaikaisessa ulkoasiainhallinnon palvelussuhteessa ulkomaanedustukseen määrätyllä virkamiehellä olisi vakiintuneen käytännön mukaisesti edelleen oikeus laissa säädettyihin korvauksiin, vaikka hänet nimitetään määräajaksi virkaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin 1 päivästä helmikuuta tänä vuonna tai myöhemmin määräajaksi nimitettyihin.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne 432 2062.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 8.5.2007

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006

Ulkoasiainvaliokuntaan

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

Ulkoasiainvaliokuntaan

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

Ulkoasiainvaliokuntaan

Keskiviikko 9.5.2007

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

LA 14/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Laki ulosottolain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta

LA 15/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Laki ulosottolain 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

LA 16/2007 vp

Lakivaliokuntaan

Perjantai 11.5.2007

Laki mielenterveyslain muuttamisesta

LA 4/2007 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 11.5.2007

U 7/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kansallisia sulautumisia ja jakautumisia koskevien direktiivien muuttaminen)

Talousvaliokuntaan

U 8/2007 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi (Prümin sopimus) (Käsitelty aiemmin tunnuksella E 97/2005 vp)

Hallintovaliokuntaan

U 9/2007 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (vastavuoroinen tunnustaminen)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.