Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 7/2007

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 14.2.2007

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

K 4/2006 vp, PeVM 6/2006 vp, UaVM 19/2006 vp

Hyväksyttiin

Valtiontilintarkastajien kertomus 2006

K 16/2006 vp, VaVM 49/2006 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004

K 9/2005 vp, PeVM 16/2006 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2005

K 6/2006 vp, PeVM 17/2006 vp

Hyväksyttiin

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2004

K 15/2005 vp, PeVM 14/2006 vp

Hyväksyttiin

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2005

K 15/2006 vp, PeVM 15/2006 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 16.2.2007

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

K 4/2006 vp, PeVM 6/2006 vp, UaVM 19/2006 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 13.2.2007

Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 243/2006 vp, HaVM 36/2006 vp

Hyväksyttiin

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 §:n muuttamisesta

Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

PNE 4/2006 vp, LA 169/2006 vp, PeVM 12/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 279/2006 vp, VaVM 47/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 280/2006 vp, VaVM 48/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 156/2006 vp, HaVM 37/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta

HE 206/2006 vp, HaVM 38/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

HE 263/2006 vp, HaVM 39/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

HE 260/2006 vp, HaVM 40/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 274/2006 vp, HaVM 41/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta

HE 277/2006 vp, HaVM 42/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

HE 154/2006 vp, LaVM 30/2006 vp, LA 92/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

HE 261/2006 vp, LaVM 31/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 264/2006 vp, PuVM 2/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 3 §:n kumoamisesta

HE 175/2006 vp, SiVM 22/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

HE 232/2006 vp, StVM 58/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta

HE 181/2006 vp, TaVM 35/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 267/2006 vp, TyVM 17/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta

HE 275/2006 vp, TyVM 18/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 170/2006 vp, YmVM 9/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

HE 257/2006 vp, YmVM 10/2006 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 14.2.2007

Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 172/2006 vp, PuVM 3,2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 252/2006 vp, StVM 59/2006 vp, LA 85, 86/2003 vp, 13/2005 vp, TPA 82/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 254/2006 vp, TyVM 15/2006 vp, LA 1/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

HE 257/2006 vp, YmVM 10/2006 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 16.1.2006

Hallituksen esitys luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 241,2006 vp, LaVM 32,2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 14/2006 vp - K 15/2005 vp Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2004

Perustuslakivaliokunta hyväksyi kertomuksen. (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen 432 2044).

PeVM 15/2006 vp - K 15/2006 vp Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2005

Perustuslakivaliokunta hyväksyi kertomuksen. (Valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen 432 2044)

PeVM 16/2006 vp - K 9/2005 vp Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004

Perustuslakivaliokunta hyväksyi kertomuksen.. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 2077, valiokuntaneuvos Petri Helander 432 2109).

PeVM 17/2006 vp - K 6/2006 vp Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2005

Perustuslakivaliokunta hyväksyi kertomuksen. . (Valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 2077, valiokuntaneuvos Petri Helander 432 2109).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 14.2.2007

Laki perintö- ja lahjaverolain 7 §:n muuttamisesta

LA 176/2006 vp (Antero Kekkonen/sd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ammattitautilain muuttamisesta

LA 180/2006 vp (Tarja Cronberg/vihr)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntalain 27 §:n muuttamisesta

LA 185/2006 vp (Annika Lapintie/vas)

Hallintovaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain 11 ja 14 §:n muuttamisesta

LA 186/2006 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa valittujen kansanedustajien valtakirjat tarkistetaan eduskunnassa maanantaina 26.3. Eduskunta valitsee tiistaina 27.3. puhemiehen ja varapuhemiehet keskiviikkona 28.3. avattaville vuoden 2007 valtiopäiville.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.