Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 25/2006

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys vuoden 2006 lisätalousarvioksi

HE 55/2006 vp, VaVM 11/2006 vp

(mietintöön sisältyy neljä vastalausetta)

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

HE 218/2005 vp, UaVM 8/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

HE 56/2006 vp, VaVM 6/2006 vp, TPA 74, 76/2005 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

HE 215/2005 vp, HaVM 12/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 25/2005 vp, HaVM 13/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

HE 226/2005 vp, StVM 12/2006 vp, LA 72/2004 vp

(mietintöön sisältyy kolme §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Tiistai 20.6.2006

Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

HE 34/2006 vp, MmVM 8/2006 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Keskiviikko 21.6.2006

Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

HE 221/2005 vp, LaVM 10/2006 vp, LA 22, 52/2004 vp

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja kaksi lausumaehdotusta)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 14/2006 vp - K 7/2006 vp Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Kansaneläkelaitoksen valtuutetuille. (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 2051)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

LA 52/2006 vp (Pekka Kuosmanen/ kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

LA 54/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

LA 55/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Tiistai 20.6.2006

Ahvenanmaan maakuntapäivien ehdotus laiksi vaalilain muuttamisesta

M 3/2006 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2005

K 12/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 21.6.2006

Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista

PI 2/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.