Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 18/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 2.5.2006

Hallituksen esitys Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 22/2006 vp, VaVM 3/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

HE 25/2006 vp, LiVM 8/2006 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 3.5.2006

Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 11/2006 vp, PeVM 3/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 10/2006 vp - HE 19/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia siten, että sellaiset kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevat osakeyhtiöt ja säätiöt, joiden avulla tuotetaan kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja, voisivat halutessaan järjestää henkilöstölleen eläketurvan kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

TaVM 4/2006 vp - HE 41/2006 vp Hallituksen esitys Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy 14.4.2005 tehdyn Suomen ja Norjan hallituksen välisen sopimuksen tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa. Sopimus on luonteeltaan puitesopimus, joka sisältää yhteistyöperiaatteet ja menettelytavat poikkeusolojen varalta. Sopimuksen tarkoituksena on turvata sopimuspuolten välinen kauppa mahdollisimman normaalina sota- ja kriisitilanteissa.

Talousvaliokunta ehdotti että Eduskunta hyväksyy Oslossa 14. päivänä huhtikuuta 2005 Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 5/2006 vp - HE 42/2006 vp Hallituksen esitys laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että mittatekniikan keskus voi päättää, että kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle säädetystä tutkimusvelvollisuudesta voidaan poiketa, kun sidosryhmien keskeiset tarpeet huomioon ottaen käytettävissä on mittatieteellisesti riittävä kansallisen mittanormaalin tarkkuustaso.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 2.5.2006

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 48/2006 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

HE 49/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

HE 50/2006 vp

Talousvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Sosiaali-ja terveysvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle

VNS 4/2006 vp

Keskustelu

Sivistysvaliokuntaan

Vanhustenhoidon laadun ja voimavarojen turvaaminen

VK 2/2006 vp

Vastaus ja keskustelu

Asia on loppuun käsitelty

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Kyösti Karjula pyysi vapautusta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä, tilalle valittiin edustaja Pekka Vilkuna

SUURI VALIOKUNTA

U 18/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maksupalvelut)

Talousvaliokuntaan

U 19/2006 vp ehdotuksista neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan ja liittymisen edellyttämästä neuvoston asetuksesta (mallioikeus

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.