Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 16/2006

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 18.4.2006

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 198/2005 vp, HaVM 3/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Elintarviketurvallisuusviraston perustamisen edellyttämistä muutoksista eräisiin lakeihin

HE 203/2005 vp, MmVM 2/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

HE 111/2005 vp,SiVM 2/2006 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi eläkesäätiölain, vakuutuskassalain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

HE 156/2005 vp, TaVM 3/2006 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 3/2006 vp - HE 11/2006 vp Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tarkistettaviksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain säännöksiä tasavallan presidentin vuotuisesta palkkiosta ja edustusmäärärahasta. Tarkistukset ovat tarpeen palkka- ja kustannustason kohoamisen takia. Palkkiota on tarkistettu viimeksi 1.3.2000 voimaan tulleella lailla. Esityksessä ehdotetaan palkkio korotettavaksi nykyisestä 102 000 eurosta 126 000 euroon ja edustusmääräraha nykyisestä 160 000 eurosta 171 000 euroon.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

VaVM 2/2006 vp - K 16/2005 vp Valtiontilintarkastajien kertomus 2005

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta päättää lähettää mietinnön hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin tehdyt muistutukset ja ehdotukset antavat aihetta, sekä kehottaa hallitusta sisällyttämään vuodelta 2005 annettavaan hallituksen tilinpäätöskertomukseen kertomuksen näistä toimenpiteistä.

Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, valiokuntaneuvos Marja Wallin, 432 2093, valiokuntaneuvos Mari Nuutila, 432 2056

VaVM 3/2006 vp - HE 22/2006 vp Hallituksen esitys Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin jäsenvaltioiden joulukuussa 2004 allekirjoittaman sopimuksen, jolla Tšekin tasavalta, Viron tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta liittyvät yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä.

Liittymissopimus on ratifioitava tai hyväksyttävä. Liittymissopimus tulee voimaan sopimuksen ratifioineiden tai hyväksyneiden sopimusvaltioiden välillä kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä lukien, kun myöhempi kyseisistä valtioista on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2004 Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen ja että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

LiVM 7/2006 vp - HE 23/2006 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä

Esityksessä ehdotetaan, että Suomi jatkaisi Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Unkarin ja Slovakian tavaraliikenteen harjoittajien kieltoa ajaa Suomen sisäisiä tiekuljetuksia vuoden 2008 huhtikuun loppuun. Kielto lakkaisi tämän vuoden huhtikuun lopussa näiden valtioiden liittymisestä Euroopan unioniin vuonna 2003 tehdyn sopimuksen mukaan.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

TyVM 2/2006 vp - HE 27/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Palkkaturvalakiin ja merimiesten palkkaturvalakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset palkkaturvaviranomaisen oikeudesta luovuttaa salassapidettäviä tietoja Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asiaa hoitavalle viranomaiselle tai yhteisölle sekä palkkaturvaviranomaisen oikeudesta hankkia tietoja toisen jäsenvaltion palkkaturva-asioita hoitavalta viranomaiselta tai yhteisöltä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 20.4.2006

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005

K 5/2006 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 18.4.2006

Valtioneuvoston selonteko siirtymäaikalain vaikutuksista sekä työvoiman ja vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkinatilanteeseen eri aloilla

VNS 1/2006 vp, mietintö TyVM 1/2006 vp

Asia on loppuun käsitelty

Keskiviikko 19.4.2006

Ajankohtaiskeskustelu

Terveydenhuollon tulevaisuudennäkymät

KA 2/2006 vp (Jyrki Katainen/kok ym.)

Asia on loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

U 16/2006 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (pyrotekniset tuotteet)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.