Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 37/2005

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 18/2005 vp - HE 80/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia muutetaan siten, että rekisteriin talletettavien tietojen sisältöä laajennetaan ja teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja saavien tahojen määrää lisätään. Lisäksi laissa olevaa siirtymäsäännöstä myöhennetään.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082).

LiVM 19/2005 vp - HE 106/2005 vp Hallituksen esitys laiksi vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta

Vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annettu laki kumotaan. Vuoden 2006 alusta voimaan tulevassa maantielaissa on tilusjärjestelyn edellytyksistä säännökset, jotka täyttävät uuden perustuslain vaatimukset.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082).

StVM 12/2005 vp - HE 113/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslaissa säädettäisiin yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta siltä osin kuin säännökset koskevat korvauksen määräytymistä ja sen perusteita. Esityksen tavoitteena on, että perustuslain asettamat vaatimukset säädöstasosta ja alemman asteisten normien valtuutussäännöksistä ja niiden täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta otettaisiin huomioon.

Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslaissa säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen oikeudesta suorittaa korvausta ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle sen opiskelijoille järjestämän perusterveydenhuollon kustannuksista. Sairausvakuutuslaissa säädettäisiin myös hyväksyttävistä kustannuksista, korvauksen määräytymisestä ja Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada tietoja ja antaa tarkempia ohjeita korvauksen määräytymisestä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 13.9.2005

Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 88/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 90/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

HE 102/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

HE 111/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

HE 112/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 113/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ulkomaalaislain 123 §:n ja säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

LA 64/2005 vp (Rosa Meriläinen/ vihr)

Hallintovaliokuntaan

Laki konkurssilain muuttamisesta

LA 68/2005 vp (Juhani Sjöblom/kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki tieliikennelain muuttamisesta

LA 72/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

LA 73/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain muuttamisesta

LA 76/2005 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Talousvaliokuntaan

Keskiviikko 14.9.2005

Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 110/2005 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Puolustusvaliokuntaan

Laki lukiolain 28 ja 36 §:n muuttamisesta

LA 87/2005 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

LA 88/2005 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 15.9.2005

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2004

K 14/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.