Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 36/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 9.9.2005

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Hyssälä)
VN 3/2005 vp
Hyväksyttiin

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Vanhanen ja ministeri Wideroos)
VN 4/2005 vp
Hyväksyttiin

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Kiviniemi)
VN 5/2005 vp
Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 6.9.2005

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004
K 9/2005 vp
Perustuslakivaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta
LA 59/2005 vp (Maija Perho /kok ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 94 §:n muuttamisesta
LA 66/2005 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta
LA 67/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
LA 70/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki kunnallisen eläkelain 133 §:n muuttamisesta
LA 71/2005 vp (Sari Essayah /kd ym.)
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta
LA 79/2005 vp (Annika Lapintie /vas ym.)
Sivistysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta
LA 81/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok)
Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta
LA 82/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok)
Lakivaliokuntaan

Keskiviikko 7.9.2005

Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi
HE 109/2005 vp
Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi hallintooikeuslain muuttamisesta
HE 85/2005 vp
Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 86/2005 vp
Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n muuttamisesta
HE 87/2005 vp
Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta
HE 103/2005 vp
Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 84/2005 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta
HE 92/2005 vp
Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 99/2005 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 100/2005 vp
Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi evankelisluterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 101/2005 vp
Hallintovaliokuntaan

Torstai 8.9.2005

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämislain muuttamisesta
HE 89/2005 vp
Hallintovaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta
HE 91/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta
HE 93/2005 vp
Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 94/2005 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
HE 95/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta
HE 96/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 97/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä
HE 98/2005 vp
Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain sekä tuloverolain muuttamisesta
HE 104/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
HE 105/2005 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta
HE 106/2005 vp
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 107/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 108/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 6.9.2005

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä kansanedustaja Rosa Meriläinen ja varajäsenyydestä kansanedustaja Anni Sinnemäki, hallintovaliokunnan jäsenyydestä kansanedustaja Rosa Meriläinen, sivistysvaliokunnan jäsenyydestä kansanedustaja Mikaela Nylander, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä kansanedustaja Tarja Cronberg ja kansanedustaja Pehr Löv sekä ympäristövaliokunnan jäsenyydestä kansanedustaja Mikaela Nylander.

Tasavallan presidentti on 2. päivänä syyskuuta 2005 pyynnöstä vapauttanut kansanedustaja Paula Lehtomäen valtioneuvoston jäsenyydestä. Samalla tasavallan presidentti on nimittänyt ja määrännyt kansanedustaja Mari Kiviniemen valtioneuvoston jäseneksi.

Kansanedustaja Mari Kiviniemelle on myönnetty pyynnöstä vapautus eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä.

Keskiviikko 7.9.2005

Valiokuntien täydennysvaaleissa ovat valituiksi tulleet ehdokaslistojen mukaisesti: suuren valiokunnan jäseneksi kansanedustaja Merikukka Forsius ja varajäseneksi kansanedustaja Rosa Meriläinen, hallintovaliokunnan jäseneksi kansanedustaja Jyrki Kasvi, sivistysvaliokunnan jäseneksi kansanedustaja Pehr Löv, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniksi kansanedustaja Rosa Meriläinen ja kansanedustaja Roger Jansson, sekä ympäristövaliokunnan jäseneksi kansanedustaja Christina Gestrin.

Perjantai 9.9.2005

Valiokuntien täydennysvaaleissa ovat valituiksi tulleet ehdokaslistojen mukaisesti: suuren valiokunnan jäseneksi kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle kansanedustaja Tuomo Hänninen, sekä ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi kansanedustaja Simo Rundgren.

Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaalissa valituksi on tullut eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi kansanedustaja Timo Kalli.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.