Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 25/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 22.6.2005

Hallituksen esitys vuoden 2005 lisätalousarvioksi
HE 62/2005 vp, VaVM 15/2005 vp, LTA 1-38/2005 vp
(mietintöön sisältyy neljä vastalausetta)
Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 21.6.2005

Hallituksen esitys veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta
HE 63/2005 vp, VaVM 16/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 9 §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 64/2005 vp, VaVM 17/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa
HE 57/2005 vp, VaVM 18/2005 vp
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi
HE 6/2005 vp, HaVM 12/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi

Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä
HE 112/2004 vp, 5/2005 vp, HaVM 13/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 56/2005 vp, LaVM 7/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta
HE 261/2004 vp, LaVM 8/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vankeutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 262/2004 vp, LaVM 9/2005 vp, LA 149/2003 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
HE 263/2004 vp, LaVM 10/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta
HE 72/2005 vp, LiVM 17/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
HE 41/2005 vp, SiVM 8/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä
HE 31/2005 vp, SiVM 9/2005 vp
Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
LA 69/2005 vp, StVM 10/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä
HE 155/2003 vp, 47/2005 vp, StVM 11/2005 vp
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 220/2004 vp, TaVM 12/2005 vp
(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 21/2005 vp, TaVM 13/2005 vp
Hyväksyttiin

Keskiviikko 22.6.2005

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta
HE 17/2005 vp, MmVM 3/2005 vp
(mietintöön sisältyy yksi lausumavastalause ja yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lakialoite laiksi tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 266/2004 vp, HaVM 10/2005 vp
(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)
Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 187/2004 vp, HaVM 11/2005 vp
(mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)
Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 3/2005 vp - K 12/2003 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2002

Perustuslakivaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle. (Valiokuntaneuvos Sami Manninen, 432 2077)

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysivät vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä edustaja Leena Harkimo jonka tilalle valittiin edustaja JanVapaavuori.

Lakivaliokunnan jäsenyydestä pyysi vapautusta edustaja Jan Vapaavuori jonka tilalle valittiin edustaja Leena Harkimo

Syysistuntokauden ensimmäinen täysistunto on tiistaina 6.9.2005 kello 14.00.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.