Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 15/2005

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 14.4.2005

Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2003

K 16/2004 vp, VaVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 12.4.2005

Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta

HE 56/2004 vp, LaVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

HE 276/2004 vp, YmVM 4/2005 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 15.4.2005

Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta

Lakialoite laiksi metsästyslain 62 §:n muuttamisesta

HE 278/2004 vp, LA 16/2005 vp, MmVM 2/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 2/2005 vp - K 17/2004 vp Valtiontilintarkastajien kertomus 2004

Valtiovarainvaliokunta ehdotti, että eduskunta päättäisi lähettää tämän mietinnön hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin tehdyt muistutukset ja ehdotukset antavat aihetta, sekä kehottaa hallitusta sisällyttämään vuodelta 2004 annettavaan hallituksen tilinpäätöskertomukseen kertomuksen näistä toimenpiteistä. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

VaVM 3/2005 vp - HE 10/2005 vp Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan 1 päivänä heinäkuuta 1999 voimaan tullutta julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annettua lakia (467/1999) tarkistettavaksi siten, että siinä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tehdyt muutokset ja muut ilmenneet tarkistamistarpeet.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

LaVM 2/2005 vp - HE 254/2004 vp Hallituksen esitys terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen Strasbourgissa toukokuussa 2003 tehdyn pöytäkirjan sekä lain pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lakivaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 15 päivänä toukokuuta 2003 tehdyn pöytäkirjan terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä 432 2103)

LiVM 6/2005 vp - HE 15/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta ja tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta

Määräaikainen laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta säädetään. Alkolukolla tarkoitetaan laitetta, joka kuljettajan hengitysilmasta mitattavan alkoholipitoisuuden perusteella estää ajoneuvon käynnistymisen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 12.4.2005

Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 25/2005 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 26/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

HE 27/2005 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 28/2005 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

HE 29/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kotitalousvähennyksen laajentamisesta Kainuun maakunnan alueella

LA 148/2004 vp (Jyrki Katainen /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 14.4.2005

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2004

K 1/2005 vp

Talousvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 22/2005 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan Laki vaalilain 22 §:n muuttamisesta

LA 23/2005 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki tuloverolain 89 §:n muuttamisesta

LA 27/2005 vp (Olli Nepponen /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ulosottolain 6 luvun 4 §:n ja kauppakaaren 9 luvun 5 §:n muuttamisesta

LA 30/2005 vp (Timo Soini /ps ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki vakuutusoikeuslain 4 §:n muuttamisesta

LA 34/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

LA 40/2005 vp (Petri Salo /kok ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

MUUTA

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista - Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa

VNS 2/2005 vp

Hallintovaliokuntaan

Valiokuntajärjestelyjen takia kansanedustaja Aulis Ranta-Muotio pyysi vapautusta eduskunnan tilintarkastajien jäsenyydestä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.