Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 9/2005

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 1.3.2005

Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

HE 247/2004 vp, SiVM 1/2005 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys veripalvelulaiksi

HE 251/2004 vp, StVM 3/2005 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 3/2005 vp - HE 264/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntajakolain säännöksiä siten, että ne ohjaisivat kuntia parantamaan kuntajaon muutoksen yhteydessä myös palvelujen tuotantorakenteita.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne, 432 2062)

Mietintöön sisältyy edustajien Esko Kurvisen/kok, Ahti Vielman/kok, Sirpa Asko-Seljavaaran /kok. vastalause.

HaVM 4/2005 vp - HE 272/2004 vp Hallituksen esitys laiksi valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion virkaehtosopimuslakia muutettavaksi siten, että virastot voisivat valtion talousarvion rajoissa palkkauksen ohella määrätä virkamiestensä virkasuhteesta johtuvista luontoiseduista. Mahdollisuus näin määrätä luontoiseduista ei kuitenkaan koskisi eräitä ylimpiä virkoja.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LiVM 4/2005 vp - HE 274/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lakiin otetaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimia ja -velvoitteita koskevat säännökset, jotka perustuvat kansainvälisiin eri kuljetusmuotoja koskeviin sopimuksiin sekä tie- ja rautatiekuljetuksia koskeviin direktiiveihin.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 5/2005 vp - HE 125/2004 vp Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vähintään 15-vuotiailla henkilöillä olisi jatkossa oikeus hakea suomalaista verkkotunnusta. Esitykseen sisältyvä toinen keskeinen muutos olisi se, että haettava verkkotunnus voisi helpommin kuin ennen perustua luonnollisen henkilön nimeen.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

TyVM 2/2005 vp - HE 238/2004 vp Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi vuosilomalaki. Lisäksi eräisiin muihin lakeihin ehdotetaan tehtäviksi uudesta vuosilomalaista johtuvat muutokset.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

Mietintöön sisältyy edustajien Markus Mustajärvi /vas, Esa Lahtela /sd, Jukka Roos /sd, Tero Rönni /sd vastalause.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 2.3.2005

Laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä koskien sopimusta Euroopan unionin perustuslaista

LA 11/2005 vp (Arja Alho /sd ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki metsästyslain 62 §:n muuttamisesta

LA 16/2005 vp (Nils-Anders Granvik/ r ym.

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Torstai 3.3.2005

Laki perintö- ja lahjaverolain 12 §:n muuttamisesta

LA 14/2005 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

LA 15/2005 vp (Iivo Polvi /vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.