Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 5/2005

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 1/2005 vp - HE 82/2004 vp

Hallituksen esitys laeiksi kuolleeksi julistamisesta ja säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kuolleeksi julistamista koskevan sääntelyn uudistamista. Vuonna 1901 annettu laki kuolleeksi julistamisesta kumottaisiin ja korvattaisiin uudella samannimisellä lailla.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Perjantai 4.2.2005

Hallituksen esitys Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 268/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan, Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 269/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 270/2004 vp

Hallintovaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan, Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

HE 271/2004 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

HE 272/2004 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 273/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 274/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 275/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

HE 276/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 1.2.2005

Puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaali

Valituksi tulivat vuoden 2005 valtiopäiville: Paavo Lipponen eduskunnan puhemieheksi, Markku Koski ensimmäiseksi varapuhemieheksi ja Ilkka Kanerva toiseksi varapuhemieheksi

Torstai 3.2.2005

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Pääministerin ilmoitus Aasian luonnononnettomuudesta

PI 1/2005 vp

Asia on loppuunkäsitelty

SUURI VALIOKUNTA

U 1/2005 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista annetuista tuomioista johtuvien ammattikieltojen tunnustaminen ja täytäntöönpano Euroopan unionissa)

Lakivaliokuntaan

U 2/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.