Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 37/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 7.9.2004

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

K 3/2004 vp, VaVM 7/2004 vp

Päättynyt

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

K 4/2004 vp, VaVM 8/2004 vp

Päättynyt

Perjantai 10.9.2004

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Pekkarinen)

VN 4/2004 vp

Päättynyt

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2003

K 6/2004 vp, StVM 16/2004 vp

Päättynyt

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 7.9.2004

Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

HE 127/2004 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta

HE 128/2004 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2003

K 9/2004 vp

Liikennevaliokuntaan

Keskiviikko 8.9.2004

Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 129/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 130/2004 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

HE 131/2004 vp

Työasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta

HE 132/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

HE 133/2004 vp

Ympäristövaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 134/2004 vp

Liikennevaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 135/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 136/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2003

K 11/2004 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 67/2004 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Sairausvakuutuslaki

LA 74/2004 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki perhehoitajalain muuttamisesta

LA 75/2004 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kaivoslain 8 ja 23 §:n muuttamisesta

LA 76/2004 vp (Satu Hassi /vihr)

Talousvaliokuntaan

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain ja yliopistolain muuttamisesta

LA 78/2004 vp (Paula Risikko /kok ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

LA 80/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Työ- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki sosiaalihuoltolain 10 §:n muuttamisesta

LA 83/2004 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamiseta

LA 89/2004 vp (Leena Rauhala /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 9.9.2004

Valiokuntien täydennysvaaleissa ovat valituiksi tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:

Suuren valiokunnan jäseniksi ed. Kimmo Tiilikainen, ed. Antti Kaikkonen, ed. Marjo Matikainen-Kallström ja ed. Astrid Thors sekä varajäseneksi ed. Jouko Laxell,

Perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Astrid Thors ja varajäseneksi ed. Anne Holmlund,

Ulkoasiainvaliokunnan jäseniksi ed. Katri Komi, ed. Aila Paloniemi, ed. Aulis Ranta-Muotio ja ed. Eva Biaudet sekä ed. Ranta-Muotiolta vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Mari Kiviniemi ja varajäseniksi ed. Jyrki Katainen ja ed. Tarja Cronberg,

Valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Christina Gestrin ja varajäseneksi ed. Eva Biaudet,

Hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Lauri Oinonen ja varajäseneksi ed. Terhi Peltokorpi,

Lakivaliokunnan jäseneksi ed. Tatja Karvonen ja varajäseneksi ed. Astrid Thors,

Puolustusvaliokunnan jäseneksi ed. Jere Lahti ja varajäseneksi ed. Eero Reijonen,

Sivistysvaliokunnan jäseniksi ed. Tatja Karvonen ja ed. Hanna-Leena Hemming ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Suvi Lindén,

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Terhi Peltokorpi,

Talousvaliokunnan varajäseneksi ed. Oras Tynkkynen,

Tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Marjo Matikainen-Kallström sekä varajäseniksi ed. Irina Krohn ja ed. Astrid Thors,

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniksi ed. Terhi Peltokorpi ja ed. Oras Tynkkynen sekä varajäseniksi ed. Tatja Karvonen, ed. Arto Satonen ja ed. Heidi Hautala sekä

Ympäristövaliokunnan jäseniksi ed. Jouko Laxell ja ed. Heidi Hautala sekä varajäseneksi ed. Oras Tynkkynen.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Marjo Matikainen-Kallström.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Antti Kaikkonen ja varajäseneksi ed. Markku Laukkanen.

Valtiontilintarkastajien täydennysvaali

Valtiontilintarkastajien jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Rauno Kettunen.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Eva Biaudet.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 10.9.2004

U 42/2004 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (yleisesti saatavilla olevien sähköisen viestinnän palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja tallennettujen tietojen ja julkisia viestintäverkkoja koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä syytteeseen asettamiseksi).

Perustuslakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.