Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 27/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 30.6.2004

Hallituksen esitys yritys- ja pääomatuloverouudistukseksi

HE 92/2004 vp, VaVM 12/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi

HE 91/2004 vp, VaVM 11/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

HE 96/2004 vp, VaVM 13/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 49/2004 vp, TaVM 14/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 162/2003 vp, TyVM 8/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 76/2004 vp, StVM 17/2004 vp

Hyväksyttiin

MUUTA

Eduskunnan seuraava täysistunto pidetään tiistaina 7. syyskuuta 2004 kello 14.00.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.