Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 9/2004

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 25.2.2004

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2002

K 14/2004, SiVM 2/2004

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 24.2.2004

Hallituksen esitys Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 177/2003 vp, LiVM 1/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 178/2003 vp, LiVM 2/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 179/2003 vp, LiVM 3/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 5/2004 vp, LiVM 4/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 6/2004 vp, LiVM 5/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 7/2004 vp, LiVM 6/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

HE 180/2003 vp, LiVM 7/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 166/2003 vp, SiVM 1/2004 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi evankelisluterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta

HE 4/2004 vp, StVM 2/2004 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 2/2004 vp - HE 173/2003 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimuksen perustana on vuonna 1995 hyväksytyllä Barcelonan julistuksella käynnistetty Euro-Välimeri -kumppanuus Euroopan yhteisön, sen jäsenvaltioiden ja kahdentoista Välimeren alueen kumppanin kesken (Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Kypros, Libanon, Malta, Marokko, Syyria, Tunisia ja Turkki sekä palestiinalaishallinto). Kumppanuuden päämääränä on edistää alueen rauhaa ja turvallisuutta sekä kehittää keskinäistä kauppaa ja taloussuhteita. Sopimuksella käynnistetään säännöllinen poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen vuoropuhelu sopimuspuolten välillä.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Pelttari 432 2060).

TaVM 2/2004 vp - HE 110/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Sijoitusrahastolakiin ehdotetaan tehtäväksi sijoitusrahastodirektiivistä johtuvat muutokset. Ne koskevat rahastoyhtiön toimiluvan edellytyksiä ja rahastoyhtiön toimialaa, jota laajennetaan nykyisin sijoituspalveluyrityksille sallittuun toimintaan.

Hyväksytään yksi valiokunnan lausumaehdotus. Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 24.2.2004

Hallituksen esitys Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta annetun valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä HE 9/2004 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys yliopistolain muuttamisesta HE 10/2004 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta HE 11/2004 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta HE 12/2004 vp

Talousvaliokuntaan

Keskiviikko 25.2.2004

Laki työsopimuslain 7 luvun muuttamisesta

LA 2/2004 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Työasiainvaliokunta

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 7/2004 vp (Pia Viitanen /sd ym.)

Liikennevaliokunta

Laki postipalvelulain 4 ja 26 §:n muuttamisesta

LA 8/2004 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Talousvaliokunta

Torstai 27.2.

Ulkomaalaislaki

LA 163/2003 vp (Esko-Juhani Tennilä / vas ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki vaalilain muuttamisesta

LA 4/2004 vp (Roger Jansson /r)

Perustuslakivaliokuntaan

Perjantai 28.2.

Laki perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta

LA 1/2004 vp (Sinikka Hurskainen /sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikkona 25.2.

Suuren valiokunnan täydennysvaalissa valittiin varajäseneksi edustaja Irina Krohn.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 27.2.

U 10/2004 vp ehdotuksista komission asetuksiksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukia koskevista säännöistä

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 11/2004 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen direktiivin 2002,/15,EY ja neuvoston asetusten n:o 3820/,85 ja (ETY) n:o 3821,85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä (kuljettajien työ- ja ajoaikojen valvontadirektiivi)

Liikennevaliokuntaan ja Työasiainvaliokuntaan

U 12/2004 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (tasa-arvodirektiivi tavaroiden ja palvelujen alalla)

Työasiainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.