Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 8/2004

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 20.2.

Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 163/2003 vp, TaVM 1/2004 vp

Päättynyt

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 7/2004 vp - HE 180/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettua lakia ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia. Tavaraliikennettä koskevassa laissa määriteltäisiin eri kansainväliset kuljetusluvat. Kansainvälisten kuljetuslupien myöntäminen siirrettäisiin liikenne- ja viestintäministeriöstä tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen tehtäväksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker p. 432 2082).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 17.2.2004

Laki rikoslain 20 luvun 9 §:n muuttamisesta

LA 148/2003 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 13 §:n 1 momentin kumoamisesta

LA 149/2003 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki pakkokeinolain 4 luvun muuttamisesta

LA 157/2003 vp (Petri Neittaanmäki /kesk)

Lakivaliokuntaan

Keskiviikko 18.2.2004

Laki autoverolain muuttamisesta

LA 159/2003 vp (Kauko Juhantalo /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tieliikennelain 24 a §:n 2 momentin kumoamisesta

LA 160/2003 vp (Lyly Rajala /kok)

Liikennevaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

LA 161/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 162/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

LA 164/2003 vp (Heikki A. Ollila/ kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 17.2.2004

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on 13.2.2004 valinnut puheenjohtajakseen edustaja Mikko Elon ja varapuheenjohtajaksi edustaja Sirkka-Liisa Anttilan.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa jäseneksi on valittu edustaja Lauri Oinonen.

Keskiviikko 18.2.2004

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten myönnetään vapautus lakivaliokunnan jäsenyydestä edustaja Jutta Urpilaiselle ja ympäristövaliokunnan jäsenyydestä edustaja Jukka Roosille.

Torstai 19.2.2004

Valiokuntien täydennysvaaleissa on lakivaliokunnan jäseneksi valittu edustaja Jukka Roos ja ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Unto Valpas.

Perjantai 20.2.2004

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten myönnetään vapautus suuren valiokunnan varajäsenyydestä edustaja Anni Sinnemäelle.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 20.2.2004

U 8/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 93/6/ETY ja 94/19/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/12/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi (rahoituspalvelualan komitologiadirektiivi)

Talousvaliokuntaan

U 9/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelystä (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan} asetuksen (EY) muuttamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoittamista koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, Talousvaliokunta, Ympäristövaliokunta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.